การตั้งค่า Block เว็บไซต์เข้าใช้งานบน FiberHome AN5506-04-CG

 1. เปิดบราวเซอร์ เช่น Chrome พิมพ์ 192.168.1.1 กด Enter พิมพ์ Username = admin, Password = password จากนั้นกด Login
 2. เมื่อเข้าระบบสำเร็จ จะเข้าหน้า Status เป็นหน้าแรก
 3. ไปที่แถบ Security > เมนูย่อย Firewall > URL Filtering > ตรวจสอบการตั้งค่าดังนี้
  • Enable : เลือก Enable
  • URL Blacklist Whitelist : กรณีที่ต้องการบล็อค (Block) เว็บไซต์ เลือก Black List
  • จากนั้นกด Apply
  • URL Address : พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ที่ต้องการบล็อค เช่น www.youtube.com เป็นต้น
  • Start Time : ใส่เวลาเริ่มต้นการบล็อคเว็บไซต์นั้นๆ
  • End Time : ใส่เวลาสิ้นสุดการบล็อคเว็บไซต์นั้นๆ
  • Enable : เลือก Enable
  • จากนั้นกด Apply
 4. เมื่อดำเนินการแล้ว ที่หัวข้อ URL Filtering Table จะมีตารางข้อมูลแสดงขึ้นมา

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก