การตั้งค่า Block MAC address บน FiberHome AN5506-04-CG

 1. เปิดบราวเซอร์ เช่น Chrome พิมพ์ 192.168.1.1 กด Enter พิมพ์ Username = admin, Password = password จากนั้นกด Login
 2. เมื่อเข้าระบบสำเร็จ จะเข้าหน้า Status เป็นหน้าแรก
 3. ไปที่แถบ Security > เมนูย่อย Firewall > MAC Filtering > ตรวจสอบการตั้งค่าดังนี้
  • MAC Filtering Enable : เลือก Enable
  • MAC Filtering Blacklist /Whitelist : กรณีที่ต้องการบล็อค (Block) เลือก Black List /ถ้าอนุญาตให้ใช้งาน เลือก White List
  • จากนั้นกด Apply
  • MAC Address : ใส่ MAC Address ของอุปกรณ์ที่ต้องการบล็อค ให้ถูกต้องตาม Format (ตัวอย่าง 00:24:21:19:BD:E4)
  • Start Time : ใส่เวลาเริ่มต้นการบล็อค MAC Address นั้นๆ
  • End Time : ใส่เวลาสิ้นสุดการบล็อค MAC Address นั้นๆ
  • Enable : เลือก Enable
  • จากนั้นกด Apply
 4. เมื่อดำเนินการแล้ว ที่หัวข้อ MAC Address Filtering Table จะมีตารางข้อมูลแสดงขึ้นมา

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก