การเปลี่ยนรหัสผ่านเข้า Router ของ ZTE F612C

 1. เปิด Browser เช่น IE, Chrome จากนั้นพิมพ์ http://192.168.1.1 และกด Enter กรอกข้อมูล ดังนี้
  • Username = admin
  • Password = password
  • จากนั้นกดปุ่ม Login
 2. ไปที่เมนู Administration > User Management > WEB User Management ทำการตั้งค่า ดังนี้
  • Old Password : ใส่ รหัสผ่าน (password) เดิม  (ค่าเดิม คือ password)
  • New Password : ตั้ง รหัสผ่าน (password) ใหม่ ตามที่ต้องการ
  • Confirm Password : ใส่ รหัสผ่าน (password) ใหม่ อีกครั้ง

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

วิธีแก้ไขกรณีตั้งค่า ZTE F612C เพื่อใช้งาน True DDNS กับกล้องวงจรปิดแล้วพบปัญหา การตั้งค่า ZTE F612C เพื่อใช้งาน True DDNS กับกล้องวงจรปิด การตั้งค่า LAN สำหรับ ZTE F612C การ Reboot และตั้งค่าโรงงาน สำหรับ ZTE F612C การตั้งค่า MAC Filter (Block MAC address) สำหรับ ZTE F612C