การเปลี่ยนรหัสผ่านเข้า Router ของ ZTE F612C

 1. เปิด Browser เช่น IE, Chrome จากนั้นพิมพ์ http://192.168.1.1 และกด Enter กรอกข้อมูล ดังนี้
  • Username = admin
  • Password = password
  • จากนั้นกดปุ่ม Login
 2. ไปที่เมนู Administration > User Management > WEB User Management ทำการตั้งค่า ดังนี้
  • Old Password : ใส่ รหัสผ่าน (password) เดิม  (ค่าเดิม คือ password)
  • New Password : ตั้ง รหัสผ่าน (password) ใหม่ ตามที่ต้องการ
  • Confirm Password : ใส่ รหัสผ่าน (password) ใหม่ อีกครั้ง

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก