การตั้งค่า Port Forwarding สำหรับ ZTE F612C

 1. เปิด Browser เช่น IE, Chrome จากนั้นพิมพ์ http://192.168.1.1 และกด Enter กรอกข้อมูล ดังนี้
  • Username = admin
  • Password = password
  • จากนั้นกดปุ่ม Login
 2. ไปที่เมนู Application > Port Forwarding คลิก Enable ทำการตั้งค่าตามที่ต้องการ
  • Name : ตั้งชื่อการทำ forward port ชุดนี้
  • Protocol : เลือก Service ที่ใช้งาน
  • WAN Host Start IP Address : 0.0.0.0 หรือ ว่างไว้  (เนื่องจาก WAN IP มีการเปลี่ยนทุกรอบ 24 ชั่วโมง)
  • WAN Host End IP Address : 0.0.0.0 หรือ ว่างไว้   (เนื่องจาก WAN IP มีการเปลี่ยนทุกรอบ 24 ชั่วโมง)
  • WAN Connection : เลือกที่ตรงกับชื่อที่ใช้งานออก internet
  • WAN Start Port : ระบุตาม Service ที่ต้องการใช้งาน
  • WAN End Port : ระบุตาม Service ที่ต้องการใช้งาน
  • LAN Host IP Address : พิมพ์ IP address ของเครื่องที่ต้องการใช้งาน Forward Port 
  • LAN Host Start Port : อาจจะระบุตาม WAN Start Port หรือวิธีการออกแบบตามต้องการ
  • LAN Host End Port : อาจจะระบุตาม WAN End Port หรือวิธีการออกแบบตามต้องการ
 3. เมื่อดำเนินการแล้ว ข้อมูลที่สร้างไว้จะแสดงที่ตารางด้านล่าง
  • การแก้ไขข้อมูลเดิม :  คลิกที่ สัญลักษณ์ดินสอ
  • การลบข้อมูลออก : คลิกที่ สัญลักษณ์ถังขยะ

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก