การตั้งค่าเพื่อ Remote เข้า Router ZTE F612C

 1. เปิด Browser เช่น IE, Chrome จากนั้นพิมพ์ http://192.168.1.1 และกด Enter กรอกข้อมูล ดังนี้
  • Username = admin
  • Password = password
  • จากนั้นกดปุ่ม Login
 2. ไปที่เมนู Security > Service Control ตรวจสอบการตั้งค่า ดังนี้
  • IP Version : เลือก IPv4
  • Enable : คลิกทำเครื่องหมายถูก
  • Ingress : เลือก Profile WAN ให้เลือก INTERNET_VoIP_TR069
  • Mode : เลือก Permit
  • HTTP : คลิกทำเครื่องหมายถูก เพื่อให้ Remote ผ่าน Port 80 ได้
 3. กดปุ่ม Add หลังจากกดปุ่ม Add แล้ว จะพบข้อมูลในตารางด้านล่าง

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก