การตั้งค่า MAC Filter (Block MAC address) สำหรับ ZTE F612C

 1. เปิด Browser เช่น IE, Chrome จากนั้นพิมพ์ http://192.168.1.1 และกด Enter กรอกข้อมูล ดังนี้
  • Username = admin
  • Password = password
  • จากนั้นกดปุ่ม Login
 2. ไปที่เมนู Security > MAC Filter ตรวจสอบการตั้งค่า ดังนี้
  • Enable : คลิกทำเครื่องหมายถูก เพื่อเปิดการใช้งาน
  • Mode : เลือก Discard เพื่อใช้เงื่อนไขว่า “ไม่ให้ MAC Address นี้ ใช้งานได้”
  • Type : เลือก Route
  • Protocol : เลือก ALL
  • Source MAC Address : ระบุ Mac Address ของอุปกรณ์ที่ไม่ต้องการให้ใช้งาน
  • กดปุ่ม Add
 3. เมื่อดำเนินการแล้ว จะพบรายการ MAC Address ของอุปกรณ์แสดงที่ตารางด้านล่าง
  • การแก้ไขข้อมูลเดิม :  คลิกที่ สัญลักษณ์ดินสอ
  • การลบข้อมูลออก : คลิกที่ สัญลักษณ์ถังขยะ

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก