การ Reboot และตั้งค่าโรงงาน สำหรับ ZTE F612C

 1. เปิด Browser เช่น IE, Chrome จากนั้นพิมพ์ http://192.168.1.1 และกด Enter กรอกข้อมูล ดังนี้
  • Username = admin
  • Password = password
  • จากนั้นกดปุ่ม Login
 2. การ Reboot (การรีสตาร์ทอุปกรณ์) : ไปที่เมนู Administration > System Management > System Management > กดปุ่ม Reboot
 3. จากนั้นจะมีหน้า pop up ยืนยันการ reboot “Are you sure to reboot the device?” > กดปุ่ม Confirm
 4. การ Restore Default (การตั้งค่าโรงงาน) : ไปที่เมนู Administration > System Management > System Management > กดปุ่ม Restore Default
 5. จากนั้นจะมีหน้า pop up ยืนยันการ restore “Are you sure to reset settings?” > กดปุ่ม Confirm

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก