การ Reboot และตั้งค่าโรงงาน สำหรับ ZTE F612C

 1. เปิด Browser เช่น IE, Chrome จากนั้นพิมพ์ http://192.168.1.1 และกด Enter กรอกข้อมูล ดังนี้
  • Username = admin
  • Password = password
  • จากนั้นกดปุ่ม Login
 2. การ Reboot (การรีสตาร์ทอุปกรณ์) : ไปที่เมนู Administration > System Management > System Management > กดปุ่ม Reboot
 3. จากนั้นจะมีหน้า pop up ยืนยันการ reboot “Are you sure to reboot the device?” > กดปุ่ม Confirm
 4. การ Restore Default (การตั้งค่าโรงงาน) : ไปที่เมนู Administration > System Management > System Management > กดปุ่ม Restore Default
 5. จากนั้นจะมีหน้า pop up ยืนยันการ restore “Are you sure to reset settings?” > กดปุ่ม Confirm

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

วิธีแก้ไขกรณีตั้งค่า ZTE F612C เพื่อใช้งาน True DDNS กับกล้องวงจรปิดแล้วพบปัญหา การตั้งค่า ZTE F612C เพื่อใช้งาน True DDNS กับกล้องวงจรปิด การตั้งค่า LAN สำหรับ ZTE F612C การตั้งค่า MAC Filter (Block MAC address) สำหรับ ZTE F612C การตั้งค่า URL Filter (Block เว็บไซต์) สำหรับ ZTE F612C