การตั้งค่าโหมด Repeater (Extender) สำหรับ AP Humax Quantum T3A

 1. เข้าหน้าการตั้งค่า AP จากบราวเซอร์ โดย ถ้ายังไม่ได้ต่อกับ Router ตัวหลัก พิมพ์ 192.168.1.1 หรือ http://dearmyrouter.net ถ้าต่อกับ Router ตัวหลักที่เป็น Gateway 192.168.1.1 ให้พิมพ์ 192.168.0.1 หรือ http://dearmyrouter.net กรอก ID: admin / Password: ใส่เลข 4 ตัวสุดท้ายของ serial number
 2. ที่หน้า Easy Setup เลือก การตั้งค่าขั้นสูง (Advanced Setup)
 3. เลือก การจัดการ (Management)
 4. เลือก โหมดการทำงาน
 5. เลือก โหมด  Repeater จากนั้นกดปุ่ม นำไปใช้ (Apply)
 6. รอระบบ Restart ประมาณ 1 นาที
 7. จากนั้น Browser จะ Redirect มาที่หน้า Login อีกครั้ง หรือพิมพ์ dearmyextender.net กรอก ID: admin / Password: ใส่เลข 4 ตัวสุดท้ายของ serial number หมายเหตุ : กรณีเปลี่ยนเป็น โหมด  Repeater แล้ว ถ้าต้องการเข้าหน้าตั้งค่า ต้องพิมพ์ dearmyextender.net เท่านั้น ไม่สามารถเข้าแบบตัวเลข IP Address ได้
 8. ที่หน้า Easy Setup เลือก ผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากนั้นกดปุ่ม ต่อไป (Next)
 9. รอสักครู่ ระบบจะแสดงชื่อ SSID หรือสัญญาณ Wi-Fi ที่ AP ค้นหาได้ขึ้นมา
 10. คลิกเลือกชื่อที่ต้องการ และใส่รหัสผ่านของชื่อสัญญาณนั้นๆ
 11. ตั้งชื่อสัญญาณที่จะให้ตัว AP กระจายออก และรหัสผ่านตามต้องการ จากนั้นกดปุ่ม เสร็จสิ้น (Finish)
 12. รอระบบ Restart ประมาณ 1 นาที
 13. จากนั้น Browser จะ Redirect มาที่หน้า Login อีกครั้ง ID: admin / Password: ใส่เลข 4 ตัวสุดท้ายของ serial number
 14. ที่หน้า Status สัญลักษณ์ลูกโลก จะแสดงข้อความ “เชื่อมต่อแล้ว” และมีเครื่องหมายถูกสีเขียวกำกับอยู่
 15. คลิกที่ สัญลักษณ์ AP (ถัดจากสัญลักษณ์ลูกโลก) จะแสดง IP address ที่ได้จาก Router ตัวหลัก

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก