การตั้งค่าโหมด Repeater (Extender) สำหรับ AP Humax Quantum T3A

 1. เข้าหน้าการตั้งค่า AP จากบราวเซอร์ โดย ถ้ายังไม่ได้ต่อกับ Router ตัวหลัก พิมพ์ 192.168.1.1 หรือ http://dearmyrouter.net ถ้าต่อกับ Router ตัวหลักที่เป็น Gateway 192.168.1.1 ให้พิมพ์ 192.168.0.1 หรือ http://dearmyrouter.net กรอก ID: admin / Password: ใส่เลข 4 ตัวสุดท้ายของ serial number
 2. ที่หน้า Easy Setup เลือก การตั้งค่าขั้นสูง (Advanced Setup)
 3. เลือก การจัดการ (Management)
 4. เลือก โหมดการทำงาน
 5. เลือก โหมด  Repeater จากนั้นกดปุ่ม นำไปใช้ (Apply)
 6. รอระบบ Restart ประมาณ 1 นาที
 7. จากนั้น Browser จะ Redirect มาที่หน้า Login อีกครั้ง หรือพิมพ์ dearmyextender.net กรอก ID: admin / Password: ใส่เลข 4 ตัวสุดท้ายของ serial number หมายเหตุ : กรณีเปลี่ยนเป็น โหมด  Repeater แล้ว ถ้าต้องการเข้าหน้าตั้งค่า ต้องพิมพ์ dearmyextender.net เท่านั้น ไม่สามารถเข้าแบบตัวเลข IP Address ได้
 8. ที่หน้า Easy Setup เลือก ผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากนั้นกดปุ่ม ต่อไป (Next)
 9. รอสักครู่ ระบบจะแสดงชื่อ SSID หรือสัญญาณ Wi-Fi ที่ AP ค้นหาได้ขึ้นมา
 10. คลิกเลือกชื่อที่ต้องการ และใส่รหัสผ่านของชื่อสัญญาณนั้นๆ
 11. ตั้งชื่อสัญญาณที่จะให้ตัว AP กระจายออก และรหัสผ่านตามต้องการ จากนั้นกดปุ่ม เสร็จสิ้น (Finish)
 12. รอระบบ Restart ประมาณ 1 นาที
 13. จากนั้น Browser จะ Redirect มาที่หน้า Login อีกครั้ง ID: admin / Password: ใส่เลข 4 ตัวสุดท้ายของ serial number
 14. ที่หน้า Status สัญลักษณ์ลูกโลก จะแสดงข้อความ “เชื่อมต่อแล้ว” และมีเครื่องหมายถูกสีเขียวกำกับอยู่
 15. คลิกที่ สัญลักษณ์ AP (ถัดจากสัญลักษณ์ลูกโลก) จะแสดง IP address ที่ได้จาก Router ตัวหลัก

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

การตั้งค่าการเข้าถึงระยะไกล (Remote Access) สำหรับ AP Humax Quantum T3A การตั้งค่าโหมด Access Point สำหรับ AP Humax Quantum T3A การตั้งค่า Wireless สำหรับ AP Humax Quantum T3A รูปและรายละเอียดของ AP Humax Quantum T3A