รูปและรายละเอียดของ AP Humax Quantum T3AT

ตัวเครื่องด้านหน้า

ตัวเครื่องด้านหลัง

 1. DC IN : ช่องสำหรับต่อสายจากอะแดปเตอร์ เพื่อให้ไฟเข้า
 2. Reset : ปุ่มสำหรับตั้งให้เป็นค่าโรงงาน  (กดค้างไว้ประมาณ 10-15 วินาที)
 3. WAN : สำหรับเสียบสาย LAN หัวต่อ RJ45 มาจากโมเดม หรืออุปกรณ์ตัวหลัก
 4. LAN : สำหรับเสียบสาย LAN หัวต่อ RJ45 ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ผ่านสาย LAN
   

ตัวเครื่องด้านบน


 
ตัวเครื่องด้านล่าง
ตัวเครื่องด้านซ้ายตัวเครื่องด้านขวา


 
สถานะไฟ LED

 1. ไฟ Power
 2. ไฟ CPU ถ้าตัวเครื่องทำงานปกติ ไฟดวงนี้จะติด
 3. ไฟ Wireless 2.4 Ghz  (ไฟจะติดเมื่อปล่อยสัญญาณ 2.4Ghz)
 4. ไฟ Wireless 5 Ghz  (ไฟจะติดเมื่อปล่อยสัญญาณ 5Ghz)
 5. ไฟ WAN (ไฟจะติดเมื่อมีการเชื่อมต่อกับอุปกร์ตัวหลัก)
 6. ไฟ LAN 1 - 4 (ไฟจะติดเมื่อมีการเชื่อมต่อสาย LAN)

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก