การตั้งค่า Wireless สำหรับ AP Humax Quantum T3AT

 1. เข้าหน้าการตั้งค่า AP จากบราวเซอร์ โดยพิมพ์ 192.168.2.1 หรือ dearmyrouter.net จากนั้นกรอก ID = admin / Password = password และกดปุ่ม Login
 2. เมนูด้านบน เลือก การตั้งค่าขั้นสูง (Advanced Setup)
 3. จะเข้ามาที่เมนู บ้าน (Home)
 4. ไปที่ อินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย 2.4G (Wireless 2.4 GHz) > เครือข่ายหลัก (Primary Network) ตรวจสอบการตั้งค่า ดังนี้
  • เปิด/ปิดวิทยุ (On/Off) : เปิด - ปิดการใช้งาน Wireless
  • ชื่อเครือข่าย (Network Name (SSID)) : ตั้งชื่อสัญญาณ Wireless ตามต้องการ
  • โหมด 802.11 (802.11 Mode) : ตั้งโหมดของเทคโนโลยี Wireless ตามต้องการ (แนะนำ 802.11b/g/n)
  • ซ่อน SSID (Hide SSID) : ตั้งค่าการซ่อน หรือแสดงชื่อสัญญาณ Wireless
  • ช่อง (Channel) : ตั้งช่องสัญญาณ หรือ Channel Wireless (แนะนำเลือก AUTO)
  • แบนวิดธ์ (Bandwidth) : ตั้งค่าความถี่ของสัญญาณ Wireless (แนะนำเลือก AUTO)
  • ความปลอดภัย (Security) : ตั้งค่าประเภทของความปลอดภัยของสัญญาณ Wireless
  • WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK : ใส่รหัสผ่าน 8 ตัวขึ้นไป
  • WEP-เปิดระบบ ,WEP ใช้กุญแจร่วมกัน : ใส่รหัสผ่าน 5 หรือ 10 ตัว
  • ประเภทการเข้ารหัส (Encryption) : เลือกการเข้ารหัสสัญญาณ Wireless
  • รหัสผ่าน (Password) : ตั้งรหัสผ่านตามประเภทความปลอดภัยที่เลือก
  • จากนั้นกด นำไปใช้ (APPLY)
 5. ไปที่ อินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย 5G (Wireless 5 GHz) > เครือข่ายหลัก (Primary Network) ตรวจสอบการตั้งค่า ดังนี้
  • เปิด/ปิดวิทยุ (On/Off) : เปิด - ปิดการใช้งาน Wireless
  • ชื่อเครือข่าย (Network Name (SSID)) : ตั้งชื่อสัญญาณ Wireless ตามต้องการ
  • โหมด 802.11 (802.11 Mode) : ตั้งโหมดของเทคโนโลยี Wireless ตามต้องการ (แนะนำ 802.11a/n/ac)
  • ซ่อน SSID (Hide SSID) : ตั้งค่าการซ่อน หรือแสดงชื่อสัญญาณ Wireless
  • ช่อง (Channel) : ตั้งช่องสัญญาณ หรือ Channel Wireless (แนะนำเลือก AUTO)
  • แบนวิดธ์ (Bandwidth) : ตั้งค่าความถี่ของสัญญาณ Wireless (แนะนำเลือก AUTO)
  • ความปลอดภัย (Security) : ตั้งค่าประเภทของความปลอดภัยของสัญญาณ Wireless
  • WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK : ใส่รหัสผ่าน 8 ตัวขึ้นไป
  • WEP-เปิดระบบ ,WEP ใช้กุญแจร่วมกัน : ใส่รหัสผ่าน 5 หรือ 10 ตัว
  • ประเภทการเข้ารหัส (Encryption) : เลือกการเข้ารหัสสัญญาณ Wireless
  • รหัสผ่าน (Password) : ตั้งรหัสผ่านตามประเภทความปลอดภัยที่เลือก
  • จากนั้นกด นำไปใช้ (APPLY)

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก