การตั้งค่าโหมด Access Point สำหรับ AP Humax Quantum T3AT

 1. เข้าหน้าการตั้งค่า AP จากบราวเซอร์ โดยพิมพ์ 192.168.2.1 หรือ dearmyrouter.net จากนั้นกรอก ID = admin / Password = password และกดปุ่ม Login
 2. เมื่อ Login แล้ว จะปรากฏหน้า Welcome to QUANTUM T3AT : การตั้งค่าโหมด Access Point สามารถทำได้ 2 วิธี คือ ตั้งค่าที่หน้า Easy Setup และ ตั้งค่าที่หน้า Advanced Setup
 3. การตั้งค่าที่หน้า Easy Setup : กดปุ่ม Start เพื่อเริ่มการตั้งค่า
 4. หัวข้อ Connection Type : เลือก Dynamic IP จากนั้นกดปุ่ม Next
 5. จะปรากฏหน้า Internet Setting แสดงข้อมูล IP address ที่ได้รับจาก Router ตัวหลัก จากนั้นกดปุ่ม Next
 6. หน้า Wireless Setting : ตรวจสอบการตั้งค่า ดังนี้
  • Network Name (SSID) : ตั้งชื่อ Wireless ที่ต้องการ
  • Password : กำหนดรหัสผ่านสำหรับ Wireless
  • จากนั้นกดปุ่ม Next
 7. จะปรากฏหน้า Change Password (Optional) : คือ หน้าเปลี่ยนรหัสผ่านเข้าหน้าตั้งค่า AP (จะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้) จากนั้นกดปุ่ม Next
 8. ในหน้า Summary ตรวจสอบการตั้งค่าให้เรียบร้อย จากนั้นกดปุ่ม Done
 9. ระบบจะบันทึกการตั้งค่า รอสักครู่
 10. จากนั้นจะปรากฏหน้า HOme สังเกตที่สัญลักษณ์ลูกโลก ถ้ามีเครื่องหมายถูกสีเขียวกำกับอยู่ แสดงว่า เชื่อมต่อกับ Router ตัวหลักได้แล้ว
 11. การตั้งค่าที่หน้า Advanced Setup : ในหน้า Welcome to QUANTUM T3AT กดปุ่ม Advanced Setup
 12. จากนั้นไปที่เมนู Network > Internet > หัวข้อ Connection Type เลือก Dynamic IP จากนั้นกดปุ่ม Apply
 13. ระบบจะบันทึกการตั้งค่า รอสักครู่

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก