การตั้งค่า Wireless สำหรับ AP Humax Quantum T3ATv2

ตรวจสอบโหมดการใช้งานของ AP ก่อนการตั้งค่า

 • ดูทางด้านซ้ายของ AP จะต้องเลือก โหมดเป็น Router เท่านั้น
 • ถ้าเลือกผิดเป็น Extender ชื่อสัญญาณที่ตั้งไว้จะหายไป

 1. เข้าหน้าการตั้งค่า AP จากบราวเซอร์ โดยพิมพ์ 192.168.2.1 หรือ dearmyrouter.net กด Enter กรอก ID = admin / Password = password จากนั้น กรอกตัวอักษรที่แสดงในภาพ เพื่อยืนยันการเข้าระบบ และกดปุ่ม Login
 2. จะปรากฏหน้า Welcome to QUANTUM T3ATv2 : เลือกเมนู Advanced Setup
 3. จะเข้ามาที่หน้า Home
 4. การตั้งค่า Wireless 2.4 GHz : ไปที่ Wireless 2.4 GHz > Primary Network ตรวจสอบการตั้งค่าดังนี้
  • On/Off : เปิด - ปิดการใช้งาน Wireless
  • Network Name (SSID) : ตั้งชื่อสัญญาณ Wireless ตามต้องการ
  • 802.11 Mode : ตั้งโหมดของเทคโนโลยี Wireless ตามต้องการ (แนะนำ 802.11b/g/n)
  • Country : เลือก Thailand
  • Hide SSID : ตั้งค่าการซ่อน หรือแสดงชื่อสัญญาณ Wireless
  • Channel : ตั้งช่องสัญญาณ หรือ Channel Wireless (แนะนำเลือก AUTO)
  • Bandwidth : ตั้งค่าความถี่ของสัญญาณ Wireless (แนะนำเลือก AUTO)
  • Security : ตั้งค่าประเภทของความปลอดภัยของสัญญาณ Wireless
   • WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK : ใส่รหัสผ่าน 8 ตัวขึ้นไป
   • WEP-เปิดระบบ ,WEP ใช้กุญแจร่วมกัน : ใส่รหัสผ่าน 5 หรือ 10 ตัว
   • Encryption : เลือกการเข้ารหัสสัญญาณ Wireless
  • Password : ตั้งรหัสผ่านตามประเภทความปลอดภัยที่เลือก
  • จากนั้นกด APPLY
 5. การตั้งค่า Wireless 5 GHz : ไปที่ Wireless 5 GHz > Primary Network ตรวจสอบการตั้งค่าดังนี้
  • On/Off : เปิด - ปิดการใช้งาน Wireless
  • Network Name (SSID) : ตั้งชื่อสัญญาณ Wireless ตามต้องการ
  • 802.11 Mode : ตั้งโหมดของเทคโนโลยี Wireless ตามต้องการ (แนะนำ 802.11a/n/ac)
  • Country : เลือก Thailand
  • Hide SSID : ตั้งค่าการซ่อน หรือแสดงชื่อสัญญาณ Wireless
  • Channel : ตั้งช่องสัญญาณ หรือ Channel Wireless (แนะนำเลือก AUTO)
  • Bandwidth : ตั้งค่าความถี่ของสัญญาณ Wireless (แนะนำเลือก AUTO)
  • Security : ตั้งค่าประเภทของความปลอดภัยของสัญญาณ Wireless
   • WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK : ใส่รหัสผ่าน 8 ตัวขึ้นไป
   • WEP-เปิดระบบ ,WEP ใช้กุญแจร่วมกัน : ใส่รหัสผ่าน 5 หรือ 10 ตัว
   • Encryption : เลือกการเข้ารหัสสัญญาณ Wireless
  • Password : ตั้งรหัสผ่านตามประเภทความปลอดภัยที่เลือก
  • จากนั้นกด APPLY

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก