การตั้งค่าโหมด Access Point สำหรับ AP Humax Quantum T3ATv2

 1. เข้าหน้าการตั้งค่า AP จากบราวเซอร์ โดยพิมพ์ 192.168.2.1 หรือ dearmyrouter.net กด Enter กรอก ID = admin / Password = password จากนั้น กรอกตัวอักษรที่แสดงในภาพ เพื่อยืนยันการเข้าระบบ และกดปุ่ม Login
 2. เมื่อ Login แล้ว จะปรากฏหน้า Welcome to QUANTUM T3ATv2 : การตั้งค่าโหมด Access Point สามารถทำได้ 2 วิธี คือตั้งค่าที่หน้า Easy Setup และตั้งค่าที่หน้า Advanced Setup
 3. การตั้งค่าที่หน้า Easy Setup : กดปุ่ม Start เพื่อเริ่มการตั้งค่า
 4. หน้า Internet Setting > หัวข้อ Connection Type : เลือก Dynamic IP จากนั้นกดปุ่ม Next
 5. จากนั้นจะปรากฏหน้าแสดงข้อมูล IP address ที่ได้รับจาก Router ตัวหลัก กดปุ่ม Next
 6. หน้า Wireless Setting : ตรวจสอบการตั้งค่า ดังนี้
  • Network Name (SSID) : ตั้งชื่อ Wireless ที่ต้องการ
  • Password : กำหนดรหัสผ่านสำหรับ Wireless จากนั้นกดปุ่ม Next
 7. จะปรากฏหน้า Change Password (Optional) : คือ หน้าเปลี่ยนรหัสผ่านเข้าหน้าตั้งค่า AP (จะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้) จากนั้นกดปุ่ม Next
 8. ในหน้า Summary ตรวจสอบการตั้งค่าให้เรียบร้อย จากนั้นกดปุ่ม Done
 9. ระบบจะบันทึกการตั้งค่า รอสักครู่
 10. จากนั้นจะกลับมาหน้า Home อีกครั้ง สังเกตที่สัญลักษณ์ลูกโลก ถ้ามีเครื่องหมายถูกสีเขียวกำกับอยู่ แสดงว่า เชื่อมต่อกับ Router ตัวหลักได้แล้ว
 11. การตั้งค่าที่หน้า Advanced Setup : ในหน้า Welcome to QUANTUM T3AT เลือกเมนู Advanced Setup
 12. จากนั้นไปที่ Network > Internet > หัวข้อ Connection Type เลือก Dynamic IP และกดปุ่ม Apply
 13. ระบบจะบันทึกการตั้งค่า รอสักครู่

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก