การตั้งค่าโหมด Access Point สำหรับ AP Humax Quantum T3ATv2

 1. เข้าหน้าการตั้งค่า AP จากบราวเซอร์ โดยพิมพ์ 192.168.2.1 หรือ dearmyrouter.net กด Enter กรอก ID = admin / Password = password จากนั้น กรอกตัวอักษรที่แสดงในภาพ เพื่อยืนยันการเข้าระบบ และกดปุ่ม Login
 2. เมื่อ Login แล้ว จะปรากฏหน้า Welcome to QUANTUM T3ATv2 : การตั้งค่าโหมด Access Point สามารถทำได้ 2 วิธี คือตั้งค่าที่หน้า Easy Setup และตั้งค่าที่หน้า Advanced Setup
 3. การตั้งค่าที่หน้า Easy Setup : กดปุ่ม Start เพื่อเริ่มการตั้งค่า
 4. หน้า Internet Setting > หัวข้อ Connection Type : เลือก Dynamic IP จากนั้นกดปุ่ม Next
 5. จากนั้นจะปรากฏหน้าแสดงข้อมูล IP address ที่ได้รับจาก Router ตัวหลัก กดปุ่ม Next
 6. หน้า Wireless Setting : ตรวจสอบการตั้งค่า ดังนี้
  • Network Name (SSID) : ตั้งชื่อ Wireless ที่ต้องการ
  • Password : กำหนดรหัสผ่านสำหรับ Wireless จากนั้นกดปุ่ม Next
 7. จะปรากฏหน้า Change Password (Optional) : คือ หน้าเปลี่ยนรหัสผ่านเข้าหน้าตั้งค่า AP (จะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้) จากนั้นกดปุ่ม Next
 8. ในหน้า Summary ตรวจสอบการตั้งค่าให้เรียบร้อย จากนั้นกดปุ่ม Done
 9. ระบบจะบันทึกการตั้งค่า รอสักครู่
 10. จากนั้นจะกลับมาหน้า Home อีกครั้ง สังเกตที่สัญลักษณ์ลูกโลก ถ้ามีเครื่องหมายถูกสีเขียวกำกับอยู่ แสดงว่า เชื่อมต่อกับ Router ตัวหลักได้แล้ว
 11. การตั้งค่าที่หน้า Advanced Setup : ในหน้า Welcome to QUANTUM T3AT เลือกเมนู Advanced Setup
 12. จากนั้นไปที่ Network > Internet > หัวข้อ Connection Type เลือก Dynamic IP และกดปุ่ม Apply
 13. ระบบจะบันทึกการตั้งค่า รอสักครู่

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

รูปและรายละเอียดของ AP Humax Quantum T3ATv2 การตั้งค่าโหมด Repeater (Extender) สำหรับ AP Humax Quantum T3ATv2 การตั้งค่า Wireless สำหรับ AP Humax Quantum T3ATv2