การตั้งค่าโหมด Repeater (Extender) สำหรับ AP Humax Quantum T3ATv2

 1. เลื่อนสวิตช์ที่อยู่ด้านฝั่งขวาของตัวเครื่อง AP ให้มาอยู่ที่โหมด EXTENDER จากนั้นตัว AP จะ Reboot) เอง 1 รอบ
 2. เข้าหน้าการตั้งค่า AP จากบราวเซอร์ โดยพิมพ์ 192.168.2.1 หรือ dearmyrouter.net กด Enter กรอก ID = admin / Password = password จากนั้น กรอกตัวอักษรที่แสดงในภาพ เพื่อยืนยันการเข้าระบบ และกดปุ่ม Login
 3. เมื่อ Login แล้ว จะปรากฏหน้า Welcome to Extended Network : การตั้งค่าโหมด Repeater (Extender) : สามารถตั้งค่าได้ 2 วิธี คือ ตั้งค่าที่ Easy Setup และตั้งค่าที่ Advanced Setup
 4. การตั้งค่าที่ Easy Setup : ในหน้า Welcome to Extended Network > คลิกเลือก Other Products จากนั้นกดปุ่ม Next
 5. จะปรากฏหน้า Extender Setting : ระบบจะแสดงชื่อ SSID หรือสัญญาณที่ AP ค้นหาได้ทั้งหมดขึ้นมา
 6. คลิกเลือกชื่อ SSID ที่ต้องการ ทำการกรอกใส่รหัสผ่านของชื่อสัญญาณนั้นๆ จากนั้นกดปุ่ม Next
 7. กำหนดชื่อสัญญาณที่จะให้ตัว AP กระจายออก และกำหนดรหัสผ่านตามต้องการ เสร็จแล้วกดปุ่ม Done
 8. ระบบจะบันทึกการตั้งค่าและ Restart รอประมาณ 1 นาที
 9. ที่หน้า Login เข้าหน้าตั้งค่าอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อ
 10. เมื่อเข้ามาที่หน้า Home สัญลักษณ์ลูกโลก จะมีเครื่องหมายถูกสีเขียวกำกับอยู่
 11. การตั้งค่าที่ Advanced Setup : ในหน้า Welcome to Extended Network > เลือกเมนู Advanced Setup
 12. จะปรากฏหน้า Home
 13. จากนั้นไปที่ Wireless Network ความถี่ที่ต้องการทวนสัญญาณ (ตัวอย่างเลือก Wireless 5GHz) > Extender Setting > รอสักครู่ จะมีรายชื่อ SSID ทั้งหมดแสดงขึ้นมา
 14. คลิกเลือกชื่อ SSID ที่ต้องการ ทำการกรอกใส่รหัสผ่านของชื่อสัญญาณนั้นๆ จากนั้นกดปุ่ม Connect
 15. ระบบจะบันทึกการตั้งค่าและ Restart รอประมาณ 1 นาที
 16. การตรวจสอบสถานการณ์เชื่อมต่อ : ไปที่เมนู Home สังเกตสัญลักษณ์ลูกโลก จะมีเครื่องหมายถูกสีเขียวกำกับอยู่

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก