การตั้งค่า Block Website ของ ZTE F668

 1. เปิด Browser พิมพ์ 192.168.1.1 ที่ช่อง Address กด Enter กรอก Username = admin, Password = password, จากนั้นกด Login
 2. จะเข้าสู่หน้า Status
 3. ไปที่ Security > URL Filter > ทำการตั้งค่าดังนี้
  • เลือก Enable
  • Mode เลือก Discard
  • URL Address ใส่ชื่อ Website ที่เราต้องการ Block ลงไป เช่น www.youtube.com
  • จากนั้นกดปุ่ม Add
 4. เมื่อดำเนินการแล้ว จะมีข้อมูลแสดงในตารางด้านล่าง 

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก