การเปลี่ยนรหัสผ่านเข้าหน้าการตั้งค่า ของ ZTE F668

 1. เปิด Browser พิมพ์ 192.168.1.1 ที่ช่อง Address กด Enter กรอก Username = admin, Password = password, จากนั้นกด Login
 2. จะเข้าสู่หน้า Status
 3. ไปที่เมนู Administration > User Management > Web User Management > ทำการตั้งค่าดังนี้
  • Username : แก้ไขไม่ได้
  • Old Password : ใส่ Password เก่า
  • New Password : ใส่ Password ใหม่
  • Confirmed Password : ใส่ Password ใหม่อีกครั้ง
  • กดปุ่ม Submit

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก