วิธีตรวจสอบสัญญาณ Wireless ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงของ ZTE F668

  1. เปิด Browser พิมพ์ 192.168.1.1 ที่ช่อง Address กด Enter กรอก Username = admin, Password = password, จากนั้นกด Login
  2. จะเข้าสู่หน้า Status
  3. ไปที่เมนู Network > WLAN > Surrounding WiFi > กดปุ่ม Scan Wireless Network
  4. รอสักครู่ จะมีรายชื่อสัญญาณ Wireless ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับ Router แสดงขึ้นมา

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก