วิธีตรวจสอบสัญญาณ Wireless ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงของ ZTE F668

  1. เปิด Browser พิมพ์ 192.168.1.1 ที่ช่อง Address กด Enter กรอก Username = admin, Password = password, จากนั้นกด Login
  2. จะเข้าสู่หน้า Status
  3. ไปที่เมนู Network > WLAN > Surrounding WiFi > กดปุ่ม Scan Wireless Network
  4. รอสักครู่ จะมีรายชื่อสัญญาณ Wireless ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับ Router แสดงขึ้นมา

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก

Related topics

วิธีแก้ไขกรณีตั้งค่า ZTE F668 เพื่อใช้งาน True DDNS กับกล้องวงจรปิดแล้วพบปัญหา การตั้งค่า ZTE F668 เพื่อใช้งาน True DDNS กับกล้องวงจรปิด การเปลี่ยนรหัสผ่านเข้าหน้าการตั้งค่า ของ ZTE F668 การตั้งค่าเปิด – ปิด Wireless ตามเวลา บน ZTE F668 การตั้งค่า Block Website ของ ZTE F668