การตั้งค่า Wireless บน AP D-Link DIR-842

 1. พิมพ์ 192.168.0.1 หรือ http://dlinkrouter.local./ หัวข้อ Password (รหัสผ่าน) : ไม่ต้องใส่ จากนั้นกด Login
 2. ไปที่ Settings > Wireless
 3. การตั้งค่า Wireless 2.4 GHz
  1. การตั้งค่าเบื้องต้น
   • Status ปิด-เปิด สัญญาณ Wireless
   • Wi-Fi Name (SSID) ชื่อสัญญาณ Wireless
   • Password รหัสผ่าน Wireless
  2. การตั้งค่าแบบ Advanced
   • Security Mode ประเภทของรหัสผ่าน
   • Chipper Type การเข้ารหัส
   • 802.11 Mode โหมดของสัญญาณ Wireless
   • Wi-Fi Channel ช่องสัญญาณ
   • Transmission Power กำลังในการส่งสัญญาณ
   • Channel Width แบนด์วิธสัญญาณ Wireless
   • Visibility Status สถานะการมองเห็นสัญญาณ
   • Max Clients จำนวนที่เชื่อมต่อได้มากที่สุด
   • ตั้งค่าเรียบร้อยกด Save
 4. การตั้งค่า Wireless 5 GHz
  1. การตั้งค่าเบื้องต้น
   • Status ปิด-เปิด สัญญาณ Wireless
   • Wi-Fi Name (SSID) ชื่อสัญญาณ Wireless
   • Password รหัสผ่าน Wireless
  2. การตั้งค่าแบบ Advanced
   • Security Mode ประเภทของรหัสผ่าน
   • Chipper Type การเข้ารหัส
   • 802.11 Mode โหมดของสัญญาณ Wireless
   • Wi-Fi Channel ช่องสัญญาณ
   • Transmission Power กำลังในการส่งสัญญาณ
   • Channel Width แบนด์วิธสัญญาณ Wireless
   • Visibility Status สถานะการมองเห็นสัญญาณ
   • Max Clients จำนวนที่เชื่อมต่อได้มากที่สุด
   • ตั้งค่าเรียบร้อยกด Save
 5. หลังจากกด Save ตัว AP จะ Reboot ประมาณ 90 วินาที
 6. Reboot เสร็จแล้วก็จะแสดงข้อความ “The new setting have been saved” กด OK

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก