วิธีแก้ไขกรณีตั้งค่า AP D-Link DIR-842 เพื่อใช้งาน True DDNS กับกล้องวงจรปิด

กรณี Router ตัวหลักเป็น Mode Bridge
ตรวจสอบค่า IP Address และ Port ของกล้องวงจรปิดเพื่อนำไปตั้งค่า Forward Port ที่ Router

 1. ให้ตรวจสอบการตั้งค่าที่ DVR ซึ่งเป็นเครื่องเก็บข้อมูลจากทุกๆ กล้องภายในบ้านเอาไว้ (ยกตัวอย่างกล้องวงจรปิดของ Watashi)
  • พิมพ์ IP Address ของเครื่อง DVR ที่ Browser จากตัวอย่างจะเป็น 192.168.0.108 แล้วกด Enter จะพบหน้าจอให้ Login เข้าระบบ > ใส่ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของเครื่อง DVR แล้วกดปุ่ม เข้าระบบ (กรณีไม่ทราบค่า IP Address, ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของ DVR ให้สอบถามกับทางช่างที่ติดตั้ง DVR)
 2. ตรวจสอบ IP Address เลือกเมนู ตั้งค่า > เครือข่าย > TCP/IP ค่า IP Address ของเครื่อง DVR คือ 192.168.0.108
 3. ตรวจสอบ Port เลือกเมนู ตั้งค่า > เครือข่าย > การเชื่อมต่อ ค่า Port ที่ใช้งานเป็นส่วนใหญ่ คือ
  • TCP Port : 37777 (เป็น Port ที่ใช้ตั้งค่าเพื่อดูกล้องผ่าน Application บน Smart Phone)
  • HTTP Port : 81 (เป็น Port ที่ใช้ดูกล้องผ่านเว็บ Browser)

เข้าเว็บ True DDNS เพื่อทำการตั้งค่า

 1. พิมพ์ https://trueddns.com/login ที่ Browser แล้วกด Enter > Login ด้วย ชื่อบัญชีผู้ใช้ และรหัสผ่าน ที่ลงทะเบียนเอาไว้ จากนั้นกดปุ่ม เข้าสู่ระบบ
 2. เลือกเมนูการจัดการบริการ
  • จับคู่ Port ที่จะใช้งานให้ตรงกับเครื่อง DVR
  • พอร์ต 11000 ตั้งชื่อเป็น TCP ให้ตรงกับ TCP Port ของ DVR, คลิกที่ปุ่มด้านหลังให้เป็น ON เพื่อเปิดใช้งาน
  • พอร์ต 11001 ตั้งชื่อเป็น HTTP ให้ตรงกับ HTTP Port ของ DVR, คลิกที่ปุ่มด้านหลังให้เป็น ON เพื่อเปิดใช้งาน
  • เสร็จแล้วกด ยืนยันการแก้ไข
 3. นำเลข Port ที่ได้จาก True DDNS ไปใส่แทนที่เลข Port เดิมของ DVR เสร็จแล้วกด บันทึก

ตั้งค่า Forward Port ที่ Router

 1. พิมพ์ 192.168.0.1 > Password = ไม่ใส่
 2. ไปที่ Features > Port Forwarding
 3. เลือก Virtual Server เสร็จแล้วกด Add Rule
 4. ตั้งค่า ดังนี้
  • Name ตั้งชื่อตามต้องการ ตัวอย่าง TCP
  • Local IP ใส่เลข IP Address ของอุปกรณ์ที่ต้องการ Forwarding Port
  • Protocol เลือก Both
  • External Port ใส่เลข Port ที่ได้จาก True DDNS ตัวอย่าง 11000
  • Internal Port ใส่เลข Port ที่ตั้งค่าไว้ที่กล้องวงจรปิด ตัวอย่าง 11000
  • Schedule เลือก Always Enable
  • กด Apply
 5.  หลังจากกด Apply แล้วจะมีข้อมูลขึ้นมาที่ตาราง กด Add Rule
 6. ตั้งค่าอีกครั้ง โดยตั้งค่า Port HTTP
  • Name ตั้งชื่อตามต้องการ ตัวอย่าง HTTP
  • Local IP ใส่เลข IP Address ของอุปกรณ์ที่ต้องการ Forwarding Port
  • Protocol เลือก Both
  • External Port ใส่เลข Port ที่ได้จาก True DDNS ตัวอย่าง 11001
  • Internal Port ใส่เลข Port ที่ตั้งค่าไว้ที่กล้องวงจรปิด ตัวอย่าง 11001
  • Schedule เลือก Always Enable
  • กด Apply
 7. กด Save > รอสักครู่

ปิดการตั้งค่า DDNS ที่ Router

 1. ไปที่ Features > Dynamic DNS
 2. เลือก Disable เสร็จแล้วกด Save > รอสักครู่

ปิดการตั้งค่า DDNS ที่ DVR

 1. ไปที่ ตั้งค่า > DDNS
 2. ที่ช่อง ใช้งาน เอาเครื่องหมายถูกออก จากนั้นกดปุ่ม บันทึก

ทดสอบผลการใช้งานผ่าน Mobile Internet หรือ Internet คนละที่กับที่บ้าน

 1. ทดสอบการใช้งาน App กล้องบน Smart Phone ด้วยชื่อ Domain ที่ตั้งไว้ และ port จาก True DDNS ถ้าตั้งค่าถูกต้องจะสามารถเห็นภาพจากกล้องได้
 2. ตรวจสอบการใช้งานผ่าน Web โดยพิมพ์ชื่อโดเมนที่ตั้งไว้ ตามด้วย เครื่องหมาย : ตามด้วย เลข Port จาก True DDNS เช่น eddie555.trueddns.com:11001 ถ้าการตั้งค่าถูกต้องจะสามารถเข้าหน้า Web ของกล้องได้

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก