รูปและรายละเอียดของ LINKSYS VELOP P-WHW0303

ตัวเครื่องด้านหน้า

ตัวเครื่องด้านหลัง

ตัวเครื่องด้านบน

ตัวเครื่องด้านล่าง

  1. Ethernet : ช่องเสียบสาย LAN หัวต่อ RJ45 สำหรับเชื่อมต่อไปยัง Router ตัวหลัก หรือระหว่าง Node ด้วยกัน
  2. Reset : ปุ่ม Reset กดค้างไว้ประมาณ 10 วินาที เพื่อให้เครื่องคืนค่าโรงงาน , สามารถใช้แก้ปัญหาเมื่อ Node เชื่อมต่อกับ Router ตัวหลักไม่สำเร็จ , หรือเชื่อมต่อกับ Node อื่นๆ ไม่สำเร็จ
  3. 12vDC : ช่องเสียบเพื่อให้ไฟเข้าอุปกรณ์
  4. I/O : สวิทซ์สำหรับปิดเปิดอุปกรณ์ (สามารดู Serial ได้จาก Label ที่ติดใว้ด้านในใต้อุปกรณ์)

ตัวเครื่องด้านซ้าย

ตัวเครื่องด้านขวา

สถานะไฟ LED

อุปกรณ์ภายในกล่อง

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก