การเพิ่ม Node ของ LINKSYS VELOP P-WHW0303

 1. กรณีเพิ่มหลังจากที่ติดตั้ง Node แรกเสร็จแล้วทันที ให้เลือก Add another Node เพื่อเริ่มการตั้งค่า
 2. หรือเพิ่มโหนดภายหลัง ให้ไปที่หน้า App หลัก แตะ เมนู (สัญลักษณ์ขีด 3 ขีด) ที่มุมบนซ้ายมือ
 3. เลือก Set Up a New Product
 4. จะพบหน้าจอ แนะนำให้วาง node ไว้ตำแหน่งที่เหมาะสม โดยควรวางไว้ในระยะที่ครอบคลุมสัญญาณของแต่ละ node (1 node จะครอบคลุมสัญญาณประมาณ 2,000 ตารางฟุต ขึ้นอยู่กับลักษณะบ้าน)
 5. แนะนำให้วางไว้ในที่โล่ง
 6. เตรียมอุปกรณ์ (node, สาย Power) จากนั้นกดปุ่ม Next
 7. เสียบสาย Power ที่ node และต่อไปยังช่องปลั๊ก ถ้าระยะห่างเกินไป สัญญาณไฟที่ node จะแสดงเป็นสีเหลือง
 8. รอจนรอจนกระทั่งไฟเป็นสีม่วง (ประมาณ 1-2 นาที) กรณีไฟเป็นสีม่วงแล้ว กด “The Light is purple”
 9. กรณีไฟไม่เป็นสีม่วง ให้กดปุ่ม Reset ที่อยู่ใต้ node10 วินาที เพื่อให้อุปกรณ์คืนค่า และรอจนกระทั่งเป็นสีม่วง
 10. เมื่อพบ node แล้วจะขึ้นว่า Found a node กดปุ่ม Next
 11. รอ node ทำการเชื่อมต่อกับ node อื่นๆ
 12. หลังจาก node เชื่อมต่อสำเร็จแล้ว กด Next
 13. หลังจาก node มีการตรวจสอแล้วว่า ทำงานได้ดีในบริเวณจุดที่ตั้งนี้ ให้กด Next
 14. เลือกชื่อห้องที่ต้องการ จากนั้นกด Next
 15. เมื่อการตั้งค่าสำร็จ หน้าจอจะแสดงชื่อห้องที่เราเลือกไว้ พร้อมกับแสดงชื่อของ node ก่อนหน้า จากนั้นกด Next
 16. การตั้งค่าโหนดที่ 3 ให้กลับไปทำขั้นตอนเดิมอีกครั้ง จากนั้นจะพบหน้าให้ตั้งชื่อห้อง กด Next
 17. เมื่อการตั้งค่าสำร็จ หน้าจอจะแสดงชื่อห้องที่เรา เลือกไว้ พร้อมกับแสดงชื่อของ node ก่อนหน้า จากนั้นกด Next
 18. เลือก That’s it for Now
 19. ทำเครื่องหมายถูก จากนั้นกด Next
 20. รอโหลดสักครู่
 21. จะพบหน้าจอแจ้งว่า Wi-Fi ของคุณพร้อมแล้ว
 22. รอโหลดสักครู่
 23. เมื่อการตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว จะพบหน้าจอหลักของแอพฯ กรณียังไม่ได้ทำการยืนยัน Email จะมีข้อความแจ้งให้ไปตรวจเช็คอีเมลก่อน
 24. กรณีที่ต้องการตั้งค่าใช้งานขั้นสูง หรือมีปัญหาอุปกรณ์ แนะนำให้ติดต่อ Call Center Linksys เบอร์ 092-273-4111, วัน/เวลา : จันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 18.00 น.

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก