การตั้งค่าอื่นๆ ของ LINKSYS VELOP P-WHW0303

การ Log In เข้าระบบ

 1. เปิด App Linksys > กด Log in
 2. ใส่ Email Address และ Password จากนั้นกด Log In เข้าสู่หน้าจอหลักของ App

การตั้งค่า Wi-Fi

 1. หน้าเมนูหลัก แตะที่แถบเมนู (สัญลักษณ์ขีด 3 ขีด) > เลือก Wi-Fi Settings
 2. ทำการตั้งค่า ดังนี้
  • Wi-Fi Name : ตั้งชื่อ Wi-Fi ที่ต้องการ
  • Wi-Fi Password : ตั้งรหัสผ่าน 8 ตัวขึ้นไป
  • เสร็จแล้วแตะที่ Save

การตรวจสอบเครื่องที่เข้ามาเชื่อมต่อกับ node

 1. ที่หน้า Dashboard แตะ Devices (สัญลักษณ์แสดงจำนวนอุปกรณ์)
 2. หน้านี้จะแสดงจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ node อยู่ทั้งหมด แสดงระดับสัญญาณของอุปกรณ์, แสดงชื่อ node ที่อุปกรณ์เชื่อมต่ออยู่ถ้าต้องการดูข้อมูลของแต่ละอุปกรณ์ให้แตะที่ชื่ออุปกรณ์นั้นๆ
 3. ข้อมูลของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ node แสดงดังนี้ : ชื่อสัญญาณ (ความถี่ที่ใช้), ชื่อโหนดที่อุปกรณ์เชื่อมต่ออยู่, IP Address ที่อุปกรณ์ได้รับจากโหนด, Mac Address ของอุปกรณ์

การตรวจสอบข้อมูลของ node

 1. หน้าเมนูหลัก แตะที่ แถบเมนู (สัญลักษณ์ขีด 3 ขีด) > จากนั้นเลือก Velop Administration 
 2. Node หลัก : บรรทัดแรกจะเป็น node หลัก > แตะที่ชื่อ node > จะมีรายละเอียดข้อมูลมีดังนี้
  • ชื่อ node
  • เลขซีเรียล
  • เลขโมเดล
  • รุ่นเฟิร์มแวร์
  • IP Address ของ node (Default Gateway)
  • IP ที่ node ได้จาก Router
 3. Node 2 : เลือก node ที่ 2 > จะมีรายละเอียดข้อมูลมีดังนี้
  • ชื่อ node
  • เลขซีเรียล
  • เลขโมเดล
  • รุ่นเฟิร์มแวร์
  • IP Address ของ node (Default Gateway) แจ้งว่า node  นี้เชื่อมต่อกับ node ไหนอยู่

การตั้งค่า Forward Port

 1. หน้าเมนูหลัก แตะที่แถบเมนู (สัญลักษณ์ขีด 3 ขีด)
 2. เลือก Advanced Settings > Port Settings
 3. เลือก Single Port Forwarding
 4. จากนั้นเลือก Add a rule
 5. การตั้งค่า Port Forward กำหนดค่าดังนี้
  • เมนู Rule เลื่อนให้เป็นสีฟ้า เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชั่น
  • ตั้งชื่อ อะไรก็ได้ เช่น DVR1
  • External Port : ใส่เลข Port ของอุปกรณ์ (ปกติจะใส่เหมือน Internal Port) 
  • Internal Port : ใส่เลข Port ของอุปกรณ์
  • Device IP Address : ใส่ IP ของอุปกรณ์ที่ต้องการ Forward Port
  • Protocol : เลือกตามที่ใช้งาน (ถ้าไม่แน่ใจ ให้เลือก UDP and TCP)
  • แตะที่ Save เพื่อบันทึกค่า

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก