รูปและรายละเอียดของ AP Billion BIPAC 3301DL-T

ตัวเครื่องด้านหน้าตัวเครื่องด้านหลัง

 1. LAN : สำหรับเสียบสาย LAN หัวต่อ RJ45 ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ผ่านสาย LAN
 2. WAN : สำหรับเสียบสาย LAN หัวต่อ RJ45 มาจากโมเดม หรืออุปกรณ์ตัวหลัก
 3. WPS : กดปุ่มค้าง 2 วินาที จะเปิดสัญญาณ WPS เพื่อรออุปกรณ์เข้ามาเชื่อมต่อ
 4. WiFi : ปุ่มเปิด – ปิด Wi-Fi
 5. Default : กดค้าง 10 วินาที เพื่อให้ AP คืนค่าเดิมจากโรงงาน
 6. PWR : ช่องสำหรับต่อสายจากอะแดปเตอร์ เพื่อให้ไฟเข้า
   ตัวเครื่องด้านบนตัวเครื่องด้านล่างตัวเครื่องด้านซ้ายตัวเครื่องด้านขวาสถานะไฟ LED

 1. PWR : ติดเป็นสีเมื่อเสียบปลั๊กไฟ
 2. 5G : AP ปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ความถี่ 5Gz
 3. 2.4G : AP ปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ความถี่ 2.4GHz
 4. WPS : ไฟติดเมื่อมี AP กำลังรอให้อุปกรณ์ต่างๆ เข้ามาเชื่อมต่อ Wi-Fi หลังเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วไฟจะดับ
 5. WAN : ติดเมื่อมีการเชื่อมต่อกับ Modem ตัวหลัก
 6. LAN 1 - 4 : ติดเมื่อมีการเชื่อมต่อสาย LAN กับเครื่องคอมพิวเตอร์
 7. Internet : ติดเมื่อมีสัญญาณ Internet เข้ามาจาก Modem ตัวหลัก

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก