การตั้งค่าโหมด Access Point บน AP Billion BIPAC 3301DL-T

 1. พิมพ์ 192.168.2.1 แล้วกด Enter
  • User = admin
  • Password = ใส่ตามรูปด้านล่าง (ถ้ามองไม่ชัดให้คลิกที่รูป รูปจะเปลี่ยนแบบไปเรื่อยๆ แต่จะเป็นรหัสเดิมเสมอ)
 2. การตั้งค่ามี 2 วิธี ดังนี้
  • ตั้งค่าที่หน้า Quick Setup
   • Internet Connection Type เลือก Dynamic IP จากนั้นกด Save
   • กด Save และรอสักครู่
  • การตั้งค่าที่ Advanced
   • หน้า Quick Setup คลิกปุ่ม Advanced
   • จะเข้าหน้า Status
   • ไปที่ Network > WAN ตั้งค่า ดังนี้
    • WAN Type เลือก Wired
    • WAN Connection Type เลือก Dynamic IP
    • กด Save และรอสักครู่

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก