รูปและรายละเอียดของ AP Humax Quantum T3ATv2

ตัวเครื่องด้านหน้า

 

ตัวเครื่องด้านหลัง

 1. DC IN : สำหรับต่อ Adapter ให้ไฟเข้า
 2. RESET : กดค้างไว้ประมาณ 10 วินาที AP จะคืนสู่ค่าโรงงาน
 3. WAN : สำหรับต่อสายหัว RJ45 ไปยัง Modem Router ตัวหลัก
 4. LAN 1 - 4 : สำหรับต่อสายหัว RJ45 ไปยังอุปกรณ์ที่ใช้งานผ่าน LAN
  • Entertainment Port: ทำมาเพื่อให้ใช้ดูหนัง (Streaming), เล่นเกมส์
  • Data Port: ใช้งานทั่วไป เล่น Face book, Twitter, Line Chat

 

ตัวเครื่องด้านล่าง

 

ตัวเครื่องด้านซ้าย จะมีสวิซท์ให้เลือกโหมด

 • Router : เป็นค่าเริ่มต้น โหมดนี้ AP จะรับ DHCP จาก Router ตัวหลักผ่านช่อง WAN และปล่อยสัญญาณ Wireless เป็นชื่อของ AP เอง
 • Extender : เป็นค่าเริ่มต้น โหมดนี้ AP จะรับ DHCP จาก Router ตัวหลักผ่านช่อง WAN และใช้ชื่อสัญญาณ Wireless เดียวกับ Modem Router ตัวหลัก

 

ตัวเครื่องด้านขวา

 

สถานะไฟ LED

 1. Power : ไฟจะติดเมื่อมีการเสียบสาย Power, ไม่มีปุ่มสำหรับเปิด – ปิดอุปกรณ์
 2. WAN : ไฟจะติดเมื่อมีการเชื่อมต่อกับอุปกร์ตัวหลัก
 3. Wireless 2.4GHz : ไฟจะติดเมื่อปล่อยสัญญาณ 2.4G / Wireless 5GHz : ไฟจะติดเมื่อปล่อยสัญญาณ 5G
 4. LAN : ไฟจะติดเมื่อมีการเชื่อมต่อสาย LAN

 

อุปกรณ์ภายในกล่อง

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก