รูปและรายละเอียดของ AP Xplor RE1200R4GC-2T2R-V3

ตัวเครื่องด้านหน้า

 

ตัวเครื่องด้านหลัง

  1. LAN 1 - 4 : สำหรับเสียบสาย LAN หัวต่อ RJ45 ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ผ่านสาย LAN
  2. WAN : สำหรับเสียบสาย LAN หัวต่อ RJ45 มาจากโมเดม หรืออุปกรณ์ตัวหลัก
  3. DC IN : ช่องสำหรับต่อสายจากอะแดปเตอร์ เพื่อให้ไฟเข้า

 

ตัวเครื่องด้านบน

 

ตัวเครื่องด้านล่าง

 

ตัวเครื่องด้านซ้าย
 

 

ตัวเครื่องด้านขวา

 

 

สถานะไฟ LED

  1. POWER : ไฟจะติดเมื่อมีการเสียบสาย Power, ไม่มีปุ่มสำหรับเปิด – ปิดอุปกรณ์
  2. 2.4G/5G : สัญญาณจะติดเมื่อมีการปล่อยสัญญาณ Wi-Fi
  3. WPS : เมื่อมีการกดปุ่ม WPA ค้างไว้ 3 วินาที หรือจนกว่าไฟจะเริ่มกระพริบ, AP จะเปิดสัญญาณ WPS
    เพื่อรออุปกรณ์เข้ามาเชื่อมต่อ เป็นเวลา 2 นาที, ไฟ WPS จะดับลงเมื่อครบ 2 นาที หรือเชื่อมต่อกับอุปกรณ์นั้นสำเร็จแล้ว
  4. LAN 1 - 4 : ไฟจะติดเมื่อมีการเชื่อมต่อสาย LAN

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก