การตั้งค่า Wireless บน AP Xplor RE1200R4GC-2T2R-V3

 1. Log in เข้าหน้าการตั้งค่า AP พิมพ์ 192.168.2.1 แล้วกด Enter
  • User : admin
  • Password : กรอกข้อความตามรูปด้านล่าง (ถ้ามองไม่ชัดให้คลิกที่รูปภาพ รูปภาพจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ แต่จะเป็นรหัสเดิมเสมอ)
 2. การตั้งค่า Wireless 5G : ไปที่ Setting > Wireless 5G
  • Wireless Setting
   • Status : เลือก ON เมือต้องการเปิดใช้งาน, เลือก OFF เมื่อไม่ต้องการใช้งาน
   • SSID : ตั้งชื่อ Wireless ที่ต้องการใช้งาน
   • Broadcast SSID : เลือก Enable เมื่อต้องการให้เห็นชื่อสัญญาณ, เลือก Disable เมื่อไม่ต้องการให้เห็นชื่อสัญญาณ (หรือเป็นการซ่อน SSID)
   • Wireless Mode : เลือกตามอุปกรณ์ที่รองรับ ค่าเริ่มต้นจะเปิดทั้งหมด
   • Channel Width : เป็นการรวม Channel ทำให้กว้างขึ้น คือ 20MHz=1CH, 40MHz=2CH, 80MHz=3CH (กรณีอุปกรณ์ไม่รองรับการรวม CH จะใช้งานได้แค่ 1CH)
   • Channel = เลือก Channel ที่ต้องการใช้งาน ค่าเริ่มต้นจะเป็น Auto (เมื่อมีการปิดเปิด AP จะเลือก CH ที่ดีที่สุดเอง)
   • เสร็จแล้วกด SAVE AND REBOOT LATER เครื่องจะบันทึกข้อมูลให้แต่ยังไม่ Reboot หรือเลือก SAVE AND REBOOT NOW เครื่องจะบันทึกและ Reboot ให้ทันที
  • Security : ไปที่ Setting > Wireless 5G > Security
   • WPA-Mixed
   • Disable :
   • WEP
   • WPA2
   • WPA
  • Access Control คือ การตั้งค่าเพื่อจำกัดการใช้งาน Wireless 5G, ไปที่ Setting > Wireless 5G > Access Control
  • WPS
  • Wireless Site Survey : ใช้สำหรับดูสัญญาณ Wireless 5G อื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียง
  • Active Client
 3. การตั้งค่า Wireless 2.4G : ไปที่ Setting > Wireless 2.4G
  • Wireless Setting
   • Status : เลือก ON เมือต้องการเปิดใช้งาน, เลือก OFF เมื่อไม่ต้องการใช้งาน
   • SSID : ตั้งชื่อ Wireless ที่ต้องการใช้งาน
   • Broadcast SSID : เลือก Enable เมื่อต้องการให้เห็นชื่อสัญญาณ, เลือก Disable เมื่อไม่ต้องการให้เห็นชื่อสัญญาณ (หรือเป็นการซ่อน SSID)
   • Wireless Mode : เลือกตามอุปกรณ์ที่รองรับ ค่าเริ่มต้นจะเปิดทั้งหมด
   • Channel Width : เป็นการรวม Channel ทำให้กว้างขึ้น คือ 20MHz=1CH, 40MHz=2CH, 80MHz=3CH (กรณีอุปกรณ์ไม่รองรับการรวม CH จะใช้งานได้แค่ 1CH)
   • Channel = เลือก Channel ที่ต้องการใช้งาน ค่าเริ่มต้นจะเป็น Auto (เมื่อมีการปิดเปิด AP จะเลือก CH ที่ดีที่สุดเอง)
   • เสร็จแล้วกด SAVE AND REBOOT LATER เครื่องจะบันทึกข้อมูลให้แต่ยังไม่ Reboot หรือเลือก SAVE AND REBOOT NOW เครื่องจะบันทึกและ Reboot ให้ทันที
  • Security : ไปที่ Setting > Wireless 2.4G > Security
   • WPA-Mixed
   • Disable
   • WEP
   • WPA2
   • WPA
  • Access Control คือ การตั้งค่าเพื่อจำกัดการใช้งาน Wireless 2.4G, ไปที่ Setting > Wireless 2.4G > Access Control
  • WPS
  • Wireless Site Survey : ใช้สำหรับดูสัญญาณ Wireless 2.4G อื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียง
  • Active Client

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก