การตั้งค่า LAN บน AP Xplor RE1200R4GC-2T2R-V3

 1. พิมพ์ 192.168.2.1 แล้วกด Enter
  • User : admin
  • Password : กรอกข้อความตามรูปด้านล่าง (ถ้ามองไม่ชัดให้คลิกที่รูปภาพ รูปภาพจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ แต่จะเป็นรหัสเดิมเสมอ)
 2. จะเข้าหน้า Status
 3. ไปที่ Setting > Network
 4. ตั้งค่า ดังนี้
  • IP Address : เลข IP Address ในการเข้าหน้าตั้งค่าของตัว AP
  • DHCP : ON เพื่อเปิดโหมด DHCP ,OFF เพื่อปิดโหมด DHCP
  • Client Range : ตั้งค่า IP Address เริ่มต้น และ IP Address สุดท้ายที่จะให้ AP จ่ายให้กับเครื่องที่มาเชื่อมต่อ
  • Lease Time : ระยะเวลาที่จะทำการ Clear DHCP และเริ่มจ่าย IP Address ใหม่
  • SHOW CLIENT LIST : แสดงรายละเอียดอุปกร์ที่เชื่อมต่อเข้ามาที่ AP
  • ตั้งค่าเรียบร้อย กด SAVE AND REBOOT NOW
 5. รอ AP ทำการ Reboot จนครบ 100%

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก