วิธีแก้ไขปัญหา Fiberhome AN5506-04-CG ตั้งค่า True DDNS กับกล้องวงจรปิดแล้วพบปัญหา

ตรวจสอบค่า IP Address และ Port ของกล้องวงจรปิดเพื่อนำไปตั้งค่า Forward Port ที่ Router

 1. ​ตรวจสอบการตั้งค่าที่ DVR ซึ่งเป็นเครื่องเก็บข้อมูลจากทุกๆกล้องภายในบ้านเอาไว้ (ยกตัวอย่างกล้องวงจรปิดของ Watashi)
  • พิมพ์ IP Address ของเครื่อง DVRที่ Browser จากตัวอย่างจะเป็น 192.168.1.108 แล้วกด Enter จะพบหน้าจอให้ Login เข้าระบบ > ใส่ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของเครื่อง DVR แล้วกดปุ่มเข้าระบบ (กรณีไม่ทราบค่า IP Address, ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของ DVR ให้สอบถามกับทางช่างที่ติดตั้ง DVR)
 2. ตรวจสอบ IP Address เลือกเมนู ตั้งค่า >เครือข่าย > TCP/IP > ค่า IP Address ของเครื่อง DVR คือ 192.168.1.108
 3. ​ตรวจสอบ Port เลือกเมนู ตั้งค่า > เครือข่าย > การเชื่อมต่อ > ค่า Port ที่ใช้งานเป็นส่วนใหญ่ คือ
  • TCP Port : 37777 (เป็น Port ที่ใช้ตั้งค่าเพื่อดูกล้องผ่าน Application บน Smart Phone)
  • HTTP Port : 81 (เป็น Port ที่ใช้ดูกล้องผ่านเว็บ Browser)

​เข้าเว็บ True DDNS เพื่อทำการตั้งค่า

 1. พิมพ์ https://trueddns.com/login ที่ Browser แล้วกด Enter > Login ด้วย ชื่อบัญชีผู้ใช้ และรหัสผ่าน ที่ลงทะเบียนเอาไว้ จากนั้นกดปุ่ม เข้าสู่ระบบ
 2. ​เลือกเมนู การจัดการบริการ
  • จับคู่ Port ที่จะใช้งานให้ตรงกับเครื่อง DVR
  • พอร์ต 11000 ตั้งชื่อเป็น TCP ให้ตรงกับ TCP Port ของ DVR , คลิกที่ปุ่มด้านหลังให้เป็น ON เพื่อเปิดใช้งาน
  • พอร์ต 11001 ตั้งชื่อเป็น HTTP ให้ตรงกับ HTTP PortDVR , คลิกที่ปุ่มด้านหลังให้เป็น ON เพื่อเปิดใช้งาน
  • เสร็จแล้วกด ยืนยันการแก้ไข
 3. นำเลข Port ที่ได้จาก TrueDDNS ไปใส่แทนที่เลข Port เดิมของ DVR เสร็จแล้วกด บันทึก

​ตั้งค่า Forward Port ที่ Router

 1. พิมพ์ 192.168.1.1 > Username = admin > Password = password
 2. ไปที่ Application > Port Forwarding กด Add
 3. ตั้งค่า ดังนี้
  • WAN : เลือกตัว Connection ที่งานอยู่
  • Description : ตั้งชื่อตามต้องการตัวอย่าง DVR TCP
  • Public Port : ใส่ Port ที่ได้จาก True DDNS ทั้งสองช่อง ตัวอย่าง 11000
  • IP : ใส่ IP Address ของอุปกรณ์ที่ลูกค้าต้องการ Forwardตัวอย่าง 192.168.1.108
  • Private Port : ใส่ Port ที่ลูกค้าตั้งค่าไว้ ทั้งสองช่องตัวอย่าง 11000
  • Protocol : เลือก ALL
  • Enable เลือก : Enable
  • กด Apply
 4. ตั้งค่าอีกครั้ง โดยตั้งค่า Port HTTP > กด Add
  • WAN : เลือกตัว Connection ที่งานอยู่
  • Description : ตั้งชื่อตามต้องการตัวอย่าง DVR TCP
  • Public Port : ใส่ Port ที่ได้จาก True DDNS ทั้งสองช่อง ตัวอย่าง 11001
  • IP : ใส่ IP Address ของอุปกรณ์ที่ลูกค้าต้องการ Forwardตัวอย่าง 192.168.1.108
  • Private Port : ใส่ Port ที่ลูกค้าตั้งค่าไว้ ทั้งสองช่อง ตัวอย่าง 11001
  • Protocol : เลือก ALL
  • Enable เลือก : Enable
  • กด Apply

​ปิดการตั้งค่า DDNS ที่ Router

 1. ไปที่ Application > DDNS > DDNS Settings
 2. กด Remove Configuration

​ปิดการตั้งค่า DDNS ที่ DVR

 1. ไปที่ ตั้งค่า > DDNS
 2. เอาเครื่องหมายถูกออก > กดปุ่ม บันทึก

​ทดสอบผลการใช้งานผ่าน Mobile Internet หรือ Internet คนละที่กับที่บ้าน

 1. ทดสอบการใช้งาน App กล้องบน Smart Phone : ด้วยชื่อ Domain ที่ตั้งไว้ และ port จาก TrueDDNS > ถ้าตั้งค่าถูกต้องจะสามารถเห็นภาพจากกล้องได้
 2. ตรวจสอบการใช้งานผ่าน Web : โดยพิมพ์ ชื่อโดเมนที่ตั้งไว้ตามด้วย : เลข Port จาก TrueDDNS เช่น eddie555.trueddns.com:11001 ถ้าการตั้งค่าถูกต้อง จะสามารถเข้าหน้า Web ของกล้องได้

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก