การตั้งค่า Humax HV100-02 เพื่อใช้งาน True DDNS กับกล้องวงจรปิด

ตรวจสอบค่า IP Address และ Port ของกล้องวงจรปิด เพื่อนำไปตั้งค่า Forward Port ที่ Router

 1. ​ตรวจสอบการตั้งค่าที่ DVR ซึ่งเป็นเครื่องเก็บข้อมูลจากทุกๆกล้องภายในบ้านเอาไว้ (ยกตัวอย่างกล้องวงจรปิดของ Watashi)
  • พิมพ์ IP Address ของเครื่อง DVRที่ Browser จากตัวอย่างจะเป็น192.168.1.108 แล้วกด Enter จะพบหน้าจอให้ Login เข้าระบบ > ใส่ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของเครื่อง DVR แล้วกดปุ่ม เข้าระบบ (กรณีไม่ทราบค่า IP Address, ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของ DVR ให้สอบถามกับทางช่างที่ติดตั้ง DVR)
 2. ตรวจสอบ IP Address เลือกเมนู ตั้งค่า > เครือข่าย > TCP/IP : ค่า IP Address ของเครื่อง DVR คือ 192.168.1.108
 3. ​ตรวจสอบ Port เลือกเมนู ตั้งค่า > เครือข่าย >การเชื่อมต่อ : ค่า Port ที่ใช้งานเป็นส่วนใหญ่ คือ
  • TCP Port : 37777 (เป็น Port ที่ใช้ตั้งค่าเพื่อดูกล้องผ่าน Application บน Smart Phone)
  • HTTP Port : 81 (เป็น Port ที่ใช้ดูกล้องผ่านเว็บ Browser)

​เข้าเว็บ True DDNS เพื่อทำการตั้งค่า

 1. พิมพ์ https://trueddns.com/login ที่ Browser แล้วกด Enter > Login ด้วย ชื่อบัญชีผู้ใช้ และรหัสผ่าน ที่ลงทะเบียนเอาไว้ จากนั้นกดปุ่ม เข้าสู่ระบบ
 2. ​เลือกเมนู การจัดการบริการ
  • จับคู่ Port ที่จะใช้งานให้ตรงกับเครื่อง DVR
  • พอร์ต 11000 ตั้งชื่อเป็น TCP ให้ตรงกับ TCP Port ของ DVR , คลิกที่ปุ่มด้านหลังให้เป็น ON เพื่อเปิดใช้งาน
  • พอร์ต 11001 ตั้งชื่อเป็น HTTP ให้ตรงกับ HTTP PortDVR , คลิกที่ปุ่มด้านหลังให้เป็น ON เพื่อเปิดใช้งาน
  • เสร็จแล้วกด ยืนยันการแก้ไข

​ตั้งค่า Forward Port ที่ Router

 1. พิมพ์ 192.168.1.1 > Username = admin > Password = password
 2. คลิก Advanced > NAT(NAPT) > กดปุ่ม Virtual Server
 3. เข้ามาแล้วจะพบหน้าตารางว่างๆ กรณียังไม่มีการตั้งค่า ให้กดปุ่ม Add จะพบหน้าให้กรอกข้อมูล
 4. หลังจากกดปุ่ม Add แล้ว จากตัวอย่าง จะมีการตั้งค่า 2 ชุดดังนี้
  • ​ชุดที่ 1 TCP Port
   • Virtual Server : ให้ทำเครื่องหมายถูก
   • Rule Name : ตั้งชื่อที่ต้องการ เช่น Forward กล้องตั้งเป็น DVR1 TCP
   • DSL Interface : เลือก PTM0
   • Public Port : ใส่ 11000
   • Private Port : 37777
   • Protocol Type : เลือกตามที่ใช้งาน ถ้าไม่แน่ใจให้เลือก TCP/UDP
   • Public IP : ไม่ต้องใส่
   • Private IP : ใส่ 192.168.1.108
   • Time Schedule : ไม่ต้องเปลี่ยน
   • กดปุ่ม Apply จะกลับมาหน้าแรก และมีข้อมูลที่เรากรอกขึ้นที่ตาราง (จำนวน Port ทำการ Forward ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้งาน อาจมีแค่ 1 port หรือมากกว่าก็เป็นได้)
  • ​ชุดที่ 2 HTTP Port
   • Virtual Server : ให้ทำเครื่องหมายถูก
   • Rule Name : ตั้งชื่อที่ต้องการ เช่น Forward กล้องตั้งเป็น DVR1 TCP
   • DSL Interface : เลือก PTM0
   • Public Port : ใส่ 11001
   • Private Port : 81
   • Protocol Type : เลือกตามที่ใช้งาน ถ้าไม่แน่ใจให้เลือก TCP/UDP
   • Public IP : ไม่ต้องใส่
   • Private IP : ใส่ 192.168.1.108
   • Time Schedule : ไม่ต้องเปลี่ยน
   • กดปุ่ม Apply จะกลับมาหน้าแรก และมีข้อมูลที่เรากรอกขึ้นที่ตาราง (จำนวน Port ทำการ Forward ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้งาน อาจมีแค่ 1 port หรือมากกว่าก็เป็นได้)

​ปิดการตั้งค่า DDNS ที่ Router

 1. แถบซ้ายมือ เลือก Advanced > Dynamic DNS จากนั้นจะพบหน้าตารางว่างๆ กรณีที่ยังไม่มีการตั้งค่า
 2. กรณีพบการตั้งค่าจะมีข้อมูลในตาราง ให้คลิกที่รูปถังขยะ เพื่อลบการตั้งค่า

​ปิดการตั้งค่า DDNS ที่ DVR

 1. ไปที่ ตั้งค่า > DDNS
 2. เอาเครื่องหมายถูกออก จากนั้นกดปุ่ม บันทึก

​ทดสอบผลการใช้งานผ่าน Mobile Internet หรือ Internet คนละที่กับที่บ้าน

 1. ทดสอบการใช้งาน App กล้องบน Smart Phone ด้วยชื่อ Domain ที่ตั้งไว้ และ port จาก True DDNS > ถ้าตั้งค่าถูกต้องจะสามารถเห็นภาพจากกล้องได้
 2. ตรวจสอบการใช้งานผ่าน Web : โดยพิมพ์ ชื่อโดเมนที่ตั้งไว้ตามด้วย :เลข Port จาก True DDNS เช่น eddie555.trueddns.com :11001 > ถ้าการตั้งค่าถูกต้องจะสามารถเข้าหน้า Web ของกล้องได้

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก