การตั้งค่า ZTE F612C เพื่อใช้งาน True DDNS กับกล้องวงจรปิด

ตรวจสอบค่า IP Address และ Port ของกล้องวงจรปิด เพื่อนำไปตั้งค่า Forward Port ที่ Router

 1. ​ตรวจสอบการตั้งค่าที่ DVR ซึ่งเป็นเครื่องเก็บข้อมูลจากทุกๆกล้องภายในบ้านเอาไว้ (ยกตัวอย่างกล้องวงจรปิดของ Watashi)
  • พิมพ์ IP Address ของเครื่อง DVRที่ Browser จากตัวอย่างจะเป็น192.168.1.108 แล้วกด Enter จะพบหน้าจอให้ Login เข้าระบบ > ใส่ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของเครื่อง DVR แล้วกดปุ่ม เข้าระบบ (กรณีไม่ทราบค่า IP Address, ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของ DVR ให้สอบถามกับทางช่างที่ติดตั้ง DVR)
 2. ตรวจสอบ IP Address เลือกเมนู ตั้งค่า > เครือข่าย > TCP/IP : ค่า IP Address ของเครื่อง DVR คือ 192.168.1.108
 3. ​ตรวจสอบ Port เลือกเมนู ตั้งค่า > เครือข่าย >การเชื่อมต่อ : ค่า Port ที่ใช้งานเป็นส่วนใหญ่ คือ
  • TCP Port : 37777 (เป็น Port ที่ใช้ตั้งค่าเพื่อดูกล้องผ่าน Application บน Smart Phone)
  • HTTP Port : 81 (เป็น Port ที่ใช้ดูกล้องผ่านเว็บ Browser)

​เข้าเว็บ True DDNS เพื่อทำการตั้งค่า

 1. พิมพ์ https://trueddns.com/login ที่ Browser แล้วกด Enter > Login ด้วย ชื่อบัญชีผู้ใช้ และรหัสผ่าน ที่ลงทะเบียนเอาไว้ จากนั้นกดปุ่ม เข้าสู่ระบบ
 2. เลือกเมนู การจัดการบริการ
  • จับคู่ Port ที่จะใช้งานให้ตรงกับเครื่อง DVR
  • พอร์ต 11000 ตั้งชื่อเป็น TCP ให้ตรงกับ TCP Port ของ DVR , คลิกที่ปุ่มด้านหลังให้เป็น ON เพื่อเปิดใช้งาน
  • พอร์ต 11001 ตั้งชื่อเป็น HTTP ให้ตรงกับ HTTP PortDVR , คลิกที่ปุ่มด้านหลังให้เป็น ON เพื่อเปิดใช้งาน
  • เสร็จแล้วกด ยืนยันการแก้ไข

​ตั้งค่า Forward Port ที่ Router

 1. พิมพ์ 192.168.1.1 > Username = admin > Password = password
 2. ไปที่ Application > Port Forwarding
 3. ​ตั้งค่า ดังนี้
  • Enable : ให้คลิกเครื่องหมายถูก
  • Name : ตั้งชื่ออุปกรณ์ที่ใช้งาน (ตัวอย่างเช่น ตั้งชื่อเป็น DVR1 TCP)
  • Protocol : เลือก TCP
  • WAN Host Start IP Address และ WAN Host End IP Address : ไม่ต้องใส่
  • WAN Connection: เลือก omci_ipv4_pppoe_1
  • WAN Start Port: ใส่ 11000
  • WAN End Port : ใส่  11000
  • LAN Host IP Address : ให้ใส่ IP Address ของอุปกรณ์ที่ต้องการ Forward Port ตัวอย่างคือ 192.168.1.108
  • LAN Host Start Port : ใส่ Port 37777
  • LAN Host End Port : ใส่ Port 37777
  • กด ADD
 4. หลังจาก ADD แล้ว จะมีข้อมูลขึ้นมาที่ตารางด้านล่าง
 5. ​ตั้งค่าอีกครั้ง โดยครั้งนี้ตั้งกับ Port HTTP
  • Enable : ให้คลิกเครื่องหมายถูก
  • Name : ตั้งชื่ออุปกรณ์ที่ใช้งาน (ตัวอย่างเช่น ตั้งชื่อเป็น DVR1 HTTP)
  • Protocol : เลือก TCP
  • WAN Host Start IP Address และ WAN Host End IP Address : ไม่ต้องใส่
  • WAN Connection: เลือก omci_ipv4_pppoe_1
  • WAN Start Port: ใส่ 11001
  • WAN End Port : ใส่  11001
  • LAN Host IP Address : ให้ใส่ IP Address ของอุปกรณ์ที่ต้องการ Forward Port
  • LAN Host Start Port : ใส่ Port 81
  • LAN Host End Port : ใส่ Port 81
  • กด ADD

​ปิดการตั้งค่า DDNS ที่ Router

 1. ไปที่ Application > DDNS
 2. เอาเครื่องหมายถูกที่ Enable ออก แล้วกด Submit

​ปิดการตั้งค่า DDNS ที่ DVR

 1. ไปที่ ตั้งค่า > DDNS
 2. เอาเครื่องหมายถูกออก > กดปุ่ม บันทึก

​ทดสอบผลการใช้งาน ผ่าน Mobile Internet หรือ Internet คนละที่กับที่บ้าน

 1. ทดสอบการใช้งาน App กล้องบน Smart Phone ด้วยชื่อ Domain ที่ตั้งไว้ และ port จาก True DDNS > ถ้าตั้งค่าถูกต้องจะสามารถเห็นภาพจากกล้องได้
 2. ตรวจสอบการใช้งานผ่าน Web : โดยพิมพ์ ชื่อโดเมนที่ตั้งไว้ตามด้วย :เลข Port จาก True DDNS เช่น eddie555.trueddns.com :11001 > ถ้าการตั้งค่าถูกต้องจะสามารถเข้าหน้า Web ของกล้องได้

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก