การใช้งานหน้า Home ของ AP D-Link DIR-895L

 1. เปิด Browser พิมพ์ 192.168.0.1 > ไม่ต้องใส่รหัสผ่าน > กดปุ่ม Login ได้เลย
 2. สถานะของ Internet
  1. คลิกที่รูปโลก : ด้านล่างจะแสดงข้อมูลการเชื่อมต่อของ Internet
  2. Cable Status : แสดงว่ามีการเชื่อมต่อสาย LAN ระหว่างโมเดม กับ AP แล้วหรือไม่
  3. Connection Type : แสดงชนิดการเชื่อมต่อ โดยค่าเริ่มต้นจะเป็น DHCP ให้ AP รับ IP Address จาก Modem ตัวหลัก
  4. Network Status : แสดงสถานะว่ามีสัญญาณ Internet แล้วหรือไม่
  5. Connection Uptime : แสดงผลรวมเวลาตั้งแต่มีการเปิด AP
  6. Release IP Address : กดปุ่มนี้เพื่อขอรับ IP Address ใหม่จากโมเดมตัวหลัก
  7. Mac Address : ค่า MAC Address ของ AP
  8. IP Address : IP Address ที่ AP ได้รับจากโมเดมตัวหลัก
  9. Default Gateway : Default Gateway ที่ได้รับจากโมเดมตัวหลัก
 3. สถานะของ AP D-link 895L
  1. รูป AP : เมื่อคลิกที่รูป จะแสดงข้อมูลเบื้องต้นของ AP
  2. IP v4 Network > Router IP Address : เป็นค่า IP Address หรือ Default Gateway ของ AP
  3. Wi-Fi > Status : แสดงสถานะว่าเปิดสัญญาณ Wi-Fi ไว้หรือไม่
  4. Wi-Fi Name (SSID) : แสดงชื่อสัญญาณที่ตั้งเอาไว้
  5. Password : แสดงรหัสผ่านของ Wi-Fi ที่ตั้งเอาไว้
 4. สถานะของอุปกรณ์ที่เข้ามาเชื่อมต่อ
  1. ที่รูป Smartphone จะแสดงจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ AP, คลิกที่นี่จะแสดงข้อมูลเบื้องต้นของอุปกรณ์เหล่านั้น
  2. แสดงชนิดการเชื่อมต่อ เช่น Wireless หรือ LAN
  3. ชื่ออุปกรณ์
  4. IP Address ที่อุปกรณ์นั้นได้รับจาก AP

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก