การตั้งค่า Forward Port ของ AP D-Link DIR-895L

 1. เปิด Browser พิมพ์ 192.168.0.1 > ไม่ต้องใส่รหัสผ่าน > กด Login ได้เลย
 2. คลิกที่ Features > Port Forwarding
 3. คลิกที่ Add Rules
 4. ทำการตั้งค่า ดังนี้
  • Name : ตั้งชื่ออะไรก็ได้
  • Local IP : ใส่ IP Address ของอุปกรณ์ที่ต้องการทำ Port Forward หรือเลือกอุปกรณ์จาก List ทางขวามือ
  • TCP Port : ใส่เลข Port ที่เป็น Protocol แบบ TCP
  • UDP Port : ใส่เลข Port ที่เป็น Protocol แบบ UDP
  • กดปุ่ม Apply **กรณีถ้าไม่ทราบว่า Port เป็น Protocol แบบไหนให้ใส่เหมือนกันทั้ง 2 ช่อง**
 5. หลังจากตั้งค่าแล้วจะกลับมาที่หน้าแรก และมีข้อมูลขึ้นที่ตารางด้านล่าง
  • กดปุ่ม SAVE เพื่อบันทึกค่า
  • กรณีต้องการลบ ให้คลิกที่ รูปถังขยะ
 6. การตั้งค่า Virtual Server : จากหน้า Port Forwarding ให้คลิกที่ Virtual Server การตั้งค่าจะทำงานเหมือนกับ Port Forwarding แต่จะสามารถระบุค่าได้มากขึ้น
 7. คลิกที่ Add Rules
 8. ทำการตั้งค่า ดังนี้
  • Name : ตั้งชื่ออะไรก็ได้ หรือเลือกประเภทของสิ่งต้องการทำ Port Forwarding จาก List ทางขวา เช่น ถ้าเลือก HTTP : Internal Port = 80, HTTPS: Internal Port = 83
  • Local IP : ใส่ IP Address ของอุปกรณ์ที่ต้องการทำ Port Forward หรือเลือกอุปกรณ์จาก List ทางขวามือ
  • Protocol : TCP หรือ UDP ถ้าไม่แน่ใจ แนะนำให้เลือก Both
  • External Port : Port ที่ระบุอยู่บนตัวอุปกรณ์ที่ต้องการทำ Port Forwarding
  • Internal Port : Port ที่ระบุอยู่บนตัวอุปกรณ์ที่ต้องการทำ Port Forwarding
  • เสร็จแล้วกดปุ่ม Apply
 9. หลังจากตั้งค่าแล้วจะกลับมาที่หน้าแรก และมีข้อมูลขึ้นที่ตารางด้านล่าง
  • กดปุ่ม SAVE เพื่อบันทึกค่า
  • กรณีต้องการลบ ให้คลิกที่ รูปถังขยะ

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก