การตั้งค่า DDNS ของ AP D-Link DIR-895L

  1. เปิด Browser พิมพ์ 192.168.0.1 > ไม่ต้องใส่รหัสผ่าน > กด Login ได้เลย
  2. ไปที่ Features > Dynamic DNS
  3. การตั้งค่า DDNS
    • Enable Dynamic DNS : เลือก Enabled เพื่อเปิดใช้งาน , เลือก Disabled เพื่อปิดใช้งาน
    • ใส่ข้อมูลของ Host ที่ใช้งาน
    • ตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยกดปุ่ม SAVE

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก