การตั้งค่าโหมด Repeater บน AP Xplor RE1200R4GC-2T2R-V3

 1. Log in เข้าหน้าการตั้งค่า AP พิมพ์ 192.168.2.1 แล้วกด Enter
  • User : admin
  • Password : กรอกข้อความตามรูปด้านล่าง (ถ้ามองไม่ชัดให้คลิกที่รูปภาพ รูปภาพจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ แต่จะเป็นรหัสเดิมเสมอ)
 2. เปลี่ยน Operating Mode โดยไปที่ Home > Operating Mode เลือก Repeater / Wireless ISP โดยสามารถเลือกได้ว่าต้องการทำ Repeater จากต้นทางเป็น 2.4Ghz หรือ 5Ghz จากนั้นกดปุ่ม SAVE จากนั้นเครื่องจะ Reboot สักครู่
 3. จะกลับมายังหน้า Current Status : สังเกตว่า Mode จะเปลี่ยนจาก Router ไปเป็น Repeater / Wireless ISP แล้ว > ให้กดปุ่ม SETUP WIZARD
 4. เลือก Repeater แล้วกดปุ่ม NEXT
 5. ตั้งชื่อสัญญาณและรหัสผ่านที่ต้องการ เสร็จแล้วกดปุ่ม NEXT
 6. เครื่องจะ Reboot สักครู่
 7. ค้นหาชื่อสัญญาณของ Router ตัวหลัก และคลิกเลือกชื่อสัญญาณของ Router จากนั้นกดปุ่ม SELECT
 8. เชื่อมต่อกับชื่อสัญญาณของ Router ตัวหลัก โดยใส่รหัสผ่านของ Router ตัวหลัก และกดปุ่ม CONNECT
 9. AP จะทำการเชื่อมต่อสักครู่ ถ้าสำเร็จจะแจ้งว่า “Connect successfully!” ให้กดปุ่ม Reboot Now
 10. วิธีตรวจสอบว่าการตั้งค่า Mode Repeater สมบูรณ์หรือไม่
  • Current Status : ไปที่หน้า Home
   • Operation Mode = Repeater / Wireless ISP
   • หัวข้อ LAN > DHCP = ถูกเปลี่ยนเป็น Disabled (เครื่อง Client จะได้รับ IP Address จาก Router ตัวหลัก)
   • หัวข้อ Repeater = จะแสดงข้อมูลสัญญาณของ Router ตัวหลัก โดยที่หัวข้อ Status=Connected
  • Network : ไปที่ Setting > Network > DHCP Server = OFF (DHCP จะถูกปิดไปเอง เพื่อให้ Client ได้รับ IP Address มาจาก Router ตัวหลัก)

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก