การตั้งค่า Wireless บน AP TP-Link Archer C3150

 1. พิมพ์ http://tplinkwifi.net หรือ http://192.168.0.1 โดยการ Login มี 2 กรณี คือ
  • กรณีตั้งค่าครั้งแรก ที่หน้า Login จะให้ตั้ง New Password > กด Let’s Get Start
  • การตั้งค่าหลังจากตั้งค่าครั้งแรกไปแล้ว ให้ใส่ Password ที่ตั้งค่าไว้ในข้อ 1.1 > กด Log in
 2. การตั้งค่า มี 2 วิธี คือ ตั้งค่าที่เมนู Basic และตั้งค่าที่เมนู Advanced
 3. ตั้งค่าที่เมนู Basic : ที่หน้า Basic Status เลือก Wireless ทำการตั้งค่า ดังนี้
  • 2.4 GHz Wireless Network เลือก Enable
  • Wireless Network Name (SSID) ตั้งชื่อตามต้องการ
  • Password ตั้งรหัสผ่านตามต้องการ 8 ตัวอักษรขึ้นไป
  • 5 GHz Wireless Network เลือก Enable
  • Wireless Network Name (SSID) ตั้งชื่อตามต้องการ
  • Password ตั้งรหัสผ่านตามต้องการ 8 ตัวอักษรขึ้นไป
  • กด Save
 4. ตั้งค่าที่เมนู Advanced : หน้า Advanced Status เลือก Wireless > Wireless Settings ทำการตั้งค่า ดังนี้
  • Smart Connect : เลือก Enable AP จะปล่อยชื่อสัญญาณแค่ 1 ชื่อเท่านั้น โดยที่ AP เลือกให้เองว่าเครื่องที่มาเชื่อมต่อจะได้สัญญาณ 2.4GHz หรือ 5GHz
  • Wireless Network Name (SSID) : ตั้งชื่อสัญญาณที่ต้องการ
  • Security : (None, WPA/WPA2-Personal, WPA/WPA2-Enterprise, WEP)
  • เมื่อตั้งค่าเสร็จเรียบร้อย ให้กดปุ่ม SAVE
  • ปิดใช้งาน Smart Connect : เมื่อปิดใช้งาน Smart Connect จะมาสามารถตั้งชื่อ 2.4 GHz และ 5 GHz แยกกันได้ดังนี้
  • 2.4 GHz
   • Wireless Radio : เลือก Enable
   • Wireless Network Name (SSID) : ตั้งชื่อสัญญาณตามต้องการ
   • Security : (None, WPA/WPA2-Personal, WPA/WPA2-Enterprise, WEP)
   • Password : ตั้งรหัสผ่านตามต้องการ
   • Mode : เลือกโหมดที่ต้องการใช้งาน (ค่าเริ่มต้นจะถูกเลือกใช้ทุกโหมด)
   • Channel : ตั้งค่าตามต้องการ (ค่าเริ่มต้นจะถูกเลือก Auto)
   • กด Save
  • 5 GHz
   • Wireless Radio : เลือก Enable
   • Wireless Network Name (SSID) : ตั้งชื่อสัญญาณตามต้องการ
   • Security : (None, WPA/WPA2-Personal, WPA/WPA2-Enterprise, WEP)
   • Password : ตั้งรหัสผ่านตามต้องการ
   • Mode : เลือกโหมดที่ต้องการใช้งาน (ค่าเริ่มต้นจะถูกเลือกใช้ทุกโหมด)
   • Channel : ตั้งค่าตามต้องการ (ค่าเริ่มต้นจะถูกเลือก Auto)
   • กด Save

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก