การตั้งค่าโหมด Access Point บน AP TP-Link Archer C3150

 1. พิมพ์ http://tplinkwifi.net หรือ http://192.168.0.1 การ Login มี 2 กรณี คือ
  • กรณีตั้งค่าครั้งแรก ที่หน้า Login จะให้ตั้ง New Password > กด Let’s Get Start
  • การตั้งค่าหลังจากตั้งค่าครั้งแรกไปแล้ว ให้ใส่ Password ที่ตั้งค่าไว้ในข้อ 1.1 > กด Log in
 2. การตั้งค่ามี 3 วิธี คือ ตั้งค่าที่ Quick Setup, Basic, และ Advanced
 3. ตั้งค่าที่ Quick Setup
  • ตั้งค่า Time Zone กด Next
  • เลือก Dynamic IP กด Next
  • เลือก Do Not Clone MAC Address กด Next
  • ตั้งค่าชื่อและรหัสผ่าน Wireless กด Next
  • จะแสดงหน้าสรุปข้อมูล Summary แล้วกด Save
  • รอ Save ให้ครบ 100%
  • จะพบหน้า TP-Link Cloud กด Login Later
  • จะแสดงหน้า Congratulations กด Finish
 4. ตั้งค่าที่เมนู Basic
  • หน้า Basic Status เลือก Internet > ตั้งค่าดังนี้
  • Internet Connection Type เลือก Dynamic IP
  • เลือก Do Not Clone MAC Address
  • กด Save
 5. ตั้งค่าที่เมนู Advanced
  • ที่หน้า Advanced Status เลือก Network > เลือก Internet > ตั้งค่า ดังนี้
  • Internet Connection Type เลือก Dynamic IP
  • เลือก Do Not Clone MAC Address
  • กด Save

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก