รูปและรายละเอียดของ AP FiberHome HG180Ev2

ตัวเครื่อง FiberHome HG180Ev2

 

ตัวเครื่องด้านหลัง

  • WAN : สำหรับต่อสาย LAN หัว RJ45 จาก Router ตัวหลักมายัง AP เพื่อรับสัญญาณ Internet
  • LAN 1 - 4 : สำหรับต่อสาย LAN หัว RJ45 จาก AP ไปยังอุปกรณ์ต่างๆ
  • RESET : ใช้ของปลายแหลมกดลงไปค้างไว้ประมาณ 10 วินาที เพื่อให้ AP คืนค่าโรงงาน
  • USB : สำหรับต่อ Flash Drive หรือ HDD เพื่อ Share ข้อมูลผ่านเครือข่าย
  • POWER : สำหรับต่อสายไฟเข้า
  • ON/OFF : ปุ่มสำหรับ เปิด/ปิด AP

 

ตัวเครื่องด้านซ้าย

 

ตัวเครื่องด้านขวา

  • ปุ่ม WLAN : กด 1 ครั้งเพื่อ ปิด - เปิด Wireless
  • ปุ่ม WPS : กด 1 ครั้ง AP เพื่อใช้งานฟังก์ชั่น WPS

 

สถานะไฟและคำอธิบาย

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก