รูปและรายละเอียดของ AP TurboSpeed WR6221-T

ตัวเครื่องด้านหน้า

 

ตัวเครื่องด้านหลัง

 • LAN : สำหรับเสียบสาย LAN หัวต่อ RJ45 ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ผ่านสาย LAN
 • WAN : สำหรับเสียบสาย LAN หัวต่อ RJ45 มาจากโมเดม หรืออุปกรณ์ตัวหลัก
 • WPS : กดปุ่มค้าง 2 วินาที จะเปิดสัญญาณ WPS เพื่อรออุปกรณ์เข้ามาเชื่อมต่อ
 • WiFi : ปุ่มเปิด /ปิด Wi-Fi
 • Default : กดค้าง 10 วินาที เพื่อให้ AP คืนค่าโรงงาน
 • PWR : ช่องสำหรับต่อสายจากอะแดปเตอร์ เพื่อให้ไฟเข้าอุปกรณ์

 

ตัวเครื่องด้านบน

 

ตัวเครื่องด้านล่าง

 

ตัวเครื่องด้านซ้าย

 

ตัวเครื่องด้านขวา

 

สถานะไฟและคำอธิบาย

 • PWR : ติดเป็นสีเมื่อเสียบปลั๊กไฟ
 • 5G : AP ปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ความถี่ 5Gz
 • 2.4G : AP ปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ความถี่ 2.4GHz
 • WPS : ไฟติดเมื่อมี AP กำลังรอให้อุปกรณ์ต่างๆ เข้ามาเชื่อมต่อ Wi-Fi หลังเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วไฟจะดับ
 • WAN : ติดเมื่อมีการเชื่อมต่อกับ Modem ตัวหลัก
 • LAN1-4 : ติดเมื่อมีการเชื่อมต่อสาย LAN กับเครื่องคอมพิวเตอร์
 • Internet : ติดเมื่อมีสัญญาณ Internet เข้ามาจาก Modem ตัวหลัก

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก