การตั้งค่า Wireless บน AP TurboSpeed WR6221-T

 1. พิมพ์ 192.168.2.1 แล้วกด Enter โดยใส่ User = admin / Password = ใส่ตามรูปด้านล่าง (ถ้ามองไม่ชัดให้คลิกที่รูป โดยรูปจะเปลี่ยนแบบไปเรื่อยๆ แต่จะเป็นรหัสเดิมเสมอ)
 2. การตั้งค่า Wireless แบบ Quick Setup : หลังจาก Login แล้วจะพบหน้า Quick Setup เราสามารถทำการตั้งค่า Wireless เบื้องต้นได้จากหน้านี้
  • 2.4G SSID / 5G SSID : เป็นชื่อสัญญาณ Wireless ของคลื่น 2.4G และ 5G
  • Security : ถ้าไม่ต้องการใส่รหัสให้เลือก Disable , ถ้าต้องการใส่รหัสเลือก Enable
  • Password : ตั้ง 8 ตัวอีกษรขึ้นไป (ค่า Default เป็น WPA2-PSK) สามารถคลิกที่รูปตาเพื่อดูรหัสได้
 3. การตั้งค่า Wireless แบบ Advanced : หลังจาก Login คลิกปุ่ม Advanced ที่มุมขวาบน
  • การตั้งค่า Wireless 2.4G : ไปที่เมนู Wireless 2.4G ตั้งค่าดังนี้
  • หัวข้อ Wireless Settings
   • Wireless Status : เลือก Enable เพื่เอเปิดการใช้งาน , เลือก Disable เพื่อปิดการใช้งาน
   • Radio Band : เลือกตามอุปกรณ์ที่รองรับการใช้งาน
   • SSID : ตั้งชื่อสัญญาณ Wireless ที่ต้องการ
   • SSID Broadcast : เลือก Disable เมื่อต้อการซ่อนชื่อสัญญาณ Wireless (การเลือก Disable หัวข้อนี้จะทำให้ WPS ไม่ทำงาน) , กรณีไม่ต้องการซ่อนให้เลือก Enable
   • Channel : ค่าเริ่มต้นจะเป็น Auto เมื่อไหร่ที่ทำการปิด-เปิด AP จะ scan หาสัญญาณที่ดีที่สุดให้ใหม่
  • หัวข้อ AP Security Settings > Authentication Type > เลือกประเภทที่ต้องการ
  • การตั้งค่า Wireless 5G : ไปที่เมนู Wireless 5G ตั้งค่าดังนี้
  • หัวข้อ Wireless Settings
   • ​Wireless Status : เลือก Enable เพื่เอเปิดการใช้งาน , เลือก Disable เพื่อปิดการใช้งาน
   • Radio Band : เลือกตามอุปกรณ์ที่รองรับการใช้งาน
   • SSID : ตั้งชื่อสัญญาณ Wireless ที่ต้องการ
   • SSID Broadcast : เลือก Disable เมื่อต้อการซ่อนชื่อสัญญาณ Wireless (การเลือก Disable หัวข้อนี้จะทำให้ WPS ไม่ทำงาน) , กรณีไม่ต้องการซ่อนให้เลือก Enable
   • Channel : ค่าเริ่มต้นจะเป็น Auto เมื่อไหร่ที่ทำการปิด-เปิด AP จะ scan หาสัญญาณที่ดีที่สุดให้ใหม่
  • หัวข้อ AP Security Settings > Authentication Type > เลือกประเภทที่ต้องการ

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก