การตั้งค่า LAN บน AP TurboSpeed WR6221-T

 1. พิมพ์ 192.168.2.1 แล้วกด Enter โดยพิมพ์ User = admin / Password = ใส่ตามรูปด้านล่าง (ถ้ามองไม่ชัดให้คลิกที่รูป โดยรูปจะเปลี่ยนแบบไปเรื่อยๆ แต่จะเป็นรหัสเดิมเสมอ)
 2. หลังจาก Login คลิกปุ่ม Advanced ที่มุมขวาบน > จะเข้าหน้า Status
 3. ไปที่ Network > LAN ทำการตั้งค่า ดังนี้
  • IP Address: ตั้งค่า IP Address ของตัว AP
  • Subnet Mask :ตั้งค่า Subnet Mask ของตัว AP
  • DHCP Status : ตั้งค่า ปิด-เปิด DHCP
  • Start IP Address : IP Address เริ่มต้น
  • End IP Address : IP Address สุดท้าย
  • Lease Time : ระยะเวลาที่จะทำการ Clear DHCP และเริ่มจ่าย IP Address ใหม่
  • DHCP Client List : แสดงรายละเอียดอุปกร์ที่เชื่อมต่อเข้ามาที่ AP

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก