การตั้งค่า Wireless บน AP FiberHome SR120-A

 1. เข้าหน้าการตั้งค่า โดยเปิด Browser พิมพ์ 192.168.2.1 แล้วกด Enter (User = admin, Password = ใส่ตามรูปตัวอักษรที่ปรากฏด้านล่าง)
 2. ที่หน้า Status เลือกที่ Wi-Fi
 3. การตั้งค่า Wi-Fi แบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้
 4. การตั้งค่าแบบปกติ คือ การตั้งค่าโดยจะตั้งให้คลื่นสัญญาณ 2.4 GHz และ 5 GHz ให้เป็นคนละชื่อ คนละรหัส หรือจะเป็นแบบเดียวกันทั้งหมดก็ได้ ตั้งค่า ดังนี้
  • SSID Choice เลือก SSID1 สำหรับคลื่น 2.4 GHz
   • 2.4G Wi-Fi เลือกเปิด
   • Name ตั้งชื่อสัญญาณ Wi-Fi ตามต้องการ
   • Encryption เลือกการเข้ารหัสสัญญาณ Wireless
   • Wi-Fi Password ตั้งรหัสผ่านตามต้องการ
  • SSID Choice เลือก SSID5 สำหรับคลื่น 5 GHz
   • 5G Wi-Fi เลือกเปิด
   • Name ตั้งชื่อสัญญาณ Wi-Fi ตามต้องการ
   • Encryption เลือกการเข้ารหัสสัญญาณ Wireless
   • Wi-Fi Password ตั้งรหัสผ่านตามต้องการ
  • เสร็จแล้วกด Save
 5. การตั้งค่า Mode Dual Band Optimization คือ การตั้งค่าโดยให้ค่าที่ตั้งทั้งของ 2.4 GHz และ 5 GH เหมือนกันทุกอย่าง ทั้งชื่อสัญญาณรวมถึงรหัสผ่าน โดยที่ตัว AP จะเป็นคนเลือกเองว่าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้ามาจะใช้สัญญาณคลื่นไหนดีที่สุด วิธีตั้งค่าคือ ที่หน้า Wi-Fi คลิกปุ่มเปิด Dual Band Optimization จากนั้นทำการตั้งค่าดังนี้
  • Wi-Fi : คลิกปุ่มเมนูเพื่อเปิด Wi-Fi
  • Name ตั้งชื่อสัญญาณ Wi-Fi ตามต้องการ
  • Encryption เลือกการเข้ารหัสสัญญาณ Wireless
  • Wi-Fi Password ตั้งรหัสผ่านตามต้องการ
  • เสร็จแล้วกด Save

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก