การตั้งค่า LAN บน AP SERCOM ST-R4D

 1. เข้าหน้าการตั้งค่า โดยเปิด Browser พิมพ์ 192.168.2.1 แล้วกด Enter (User = admin, Password = ใส่ตามรูปด้านล่าง) จากนั้นกดปุ่ม Login
 2. หลังจาก Login แล้วจะเข้าสู่หน้าจอ Overview สามารถเข้าเมนูการตั้งค่า LAN ได้ทั้ง 2 จุด คือ เมนู “Ethernet” หรือ คลิกที่เมนู WLAN/LAN
 3. ในหน้า LAN มีเมนูย่อย ดังนี้
  • Allocated Address (DHCP) : ใช้ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เข้ามาเชื่อมต่อกับ AP แล้ว
   • Host Name : เป็นชื่อของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้ามาแล้ว
   • MAC Address : เป็นค่า MAC Address ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้ามาแล้ว
   • IP Address : เป็นค่า IP Address ที่ AP ให้เครื่องลูกข่ายตัวเองไป
   • Port : ใช้งานผ่าน Wi-Fi = SSID , LAN = LAN 1-4
   • Remaining Lease : เวลาที่เหลือสำหรับการเชื่อมต่อเข้ามาในครั้งนั้นๆ
   • กดปุ่ม Refresh เมื่อต้องการค้นหาอีกครั้ง
  • DHCP Server (การตั้งค่า IP Address ของ Router)
   • DHCP Server : เลือก On เมื่อต้องกรเปิด, OFF เพื่อปิด
   • LAN IP Address : ค่า Default Gateway ของ AP, สามารถเปลี่ยนได้ตามการใช้งาน
   • DHCP Start IP : เป็น IP แรกที่จะแจกให้กับอุปกรณ์ที่จะมาเชื่อมต่อกับ AP
   • DHCP End IP : เป็น IP สุดท้ายที่จะแจกให้กับอุปกรณ์ที่จะมาเชื่อมต่อกับ AP
   • Custom Lease Time : เป็นเวลาที่ AP จะแจก IP ใหม่ให้กับอุปกรณ์ที่มา (86400 = 24 ชั่วโมง)
   • หากตั้งค่าเรียบร้อย ให้กดปุ่ม Apply
  • DHCP Binding (การตั้งค่าการจำกัดการใช้งาน หรือ LAN Mac Filter)
   • Name : ตั้งชื่อ Profile ตามต้องการ
   • MAC Address : ใส่ค่า MAC Address ของอุปกรณ์ที่ต้องการจำกัดการใช้งาน
   • IP Address : ใส่ IP Address ของอุปกรณ์ในข้อ
   • หากตั้งต่าเรียบร้อย ให้กดปุ่ม Apply > สังเหตุที่ชื่อหัวข้อ จะเปลี่ยนเป็นชื่อเดียวกับ Profile ที่ตั้งเอาไว้
  • Port Control (การตั้งค่าเพื่อเปิด ปิด Port สำหรับเชื่อมต่อ)
   • LAN 1-4 : เลือก On เมื่อต้องการเปิดใช้งาน (ค่าเริ่มต้นเลือกไว้อยู่แล้ว) , เลือก Off เมื่อต้องการปิดใช้งาน
   • SSID1 : เลือก On เมื่อต้องการเปิดใช้งาน Wireless 2.4GHz , เลือก Off เมื่อต้องการปิดใช้งาน
   • SSID5 : เลือก On เมื่อต้องการปิดใช้งาน Wireless 5GHz , เลือก Off เมื่อต้องการปิดใช้งาน
   • All On : เลือกเพื่อเปิดใช้งานทั้งหมด
   • All Off : เลือกเพื่อปิดใช้งานทั้งหมด

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก