รูปและรายละเอียดของ AP ZTE ZXHN H198A

ตัวเครื่อง ZTE ZXHN H198A

 

ตัวเครื่องด้านหน้า

 

ตัวเครื่องด้านหลัง

 

ตัวเครื่องด้านบน

 

ตัวเครื่องด้านล่าง

 

ตัวเครื่องด้านซ้าย

 

ตัวเครื่องด้านขวา

 

สถานะไฟของ ZTE ZXHN H198A
เมื่อเสียบสาย LAN จากโมเดมตัวหลักมาที่ช่อง WAN ไฟ Alarm จะติดสีแดง แล้วดับไป

 

ตำแหน่งปุ่มกดและช่องต่างๆ บน ZTE ZXHN H198A

  • On/Off: ปุ่มเปิด - ปิดอุปกรณ์
  • Power: ช่องสำหรับเชื่อมต่อสายไฟ Adapter เข้า
  • USB: ช่องเชื่อมต่อ USB (ยังไม่รองรับการใช้งาน)
  • LAN1 - LAN4: ช่องสำหรับเสียบสายเคเบิล แบบหัวต่อ RJ45 ไปยังอุปกรณ์ต่างๆ
  • Reset: ช่องสำหรับตั้งค่าโรงงาน ต้องใช้อุปกรณ์ปลายแหลมกดค้างไว้ประมาณ 10 วินาที
  • WAN: ช่องสำหรับเสียบสายเคเบิล แบบหัวต่อ RJ45 ไปยัง Router ตัวหลัก
  • WPS: กดปุ่ม 1 ครั้ง เพื่อเปิดใช้งาน WPS ไฟจะติดรออุปกรณ์ Client มาเชื่อมต่อประมาณ 2 นาที
  • WiFi: ปุ่มเปิด – ปิด Wi-Fi

 

อุปกรณ์ภายในกล่อง ประกอบด้วย

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก