การตั้งค่า Wireless บน AP ZTE ZXHN H198A

 1. พิมพ์ 192.168.2.1 แล้วกด Enter (User = admin, Password = ใส่ตามรูปด้านล่าง) จากนั้นกด Login
 2. หลังจาก Login แล้วจะเข้าสู่หน้าจอ Home > เลือกที่ WLAN Setting
 3. การตั้งค่า Wireless เบื้องต้น (WLAN Basic): ไปที่เมนูซ้ายมือเลือก WLAN > WLAN Basic เลือกตั้งค่าตามหัวข้อย่อยดังนี้
  • WLAN On/Off Configuration
  • WLAN Global Configuration
  • WLAN SSID Configuration
 4. การตั้งค่าขั้นสูง (WLAN Advanced): ไปที่เมนูซ้ายมือเลือก WLAN > WLAN Advanced เลือกตั้งค่าตามหัวข้อย่อยดังนี้
  • Access Control-Mode Configuration (การเลือกรูปแบบ การจำกัดการใช้งาน)
  • Access Control-Rule Configuration (การกำหนดเงื่อนไขของการจำกัดการใช้งาน)
 5. การค้นหาสัญญาณ WiขFi บริเวณรอบๆ
  • ไปที่เมนูซ้ายมือเลือก WLAN > WLAN Radar
  • WLAN Radar (2.4G) : ใช้ค้นหาสัญญาณ Wi-Fi 2.4GHz ที่อยู่รอบๆ บริเวณที่ใช้งาน
  • WLAN Radar (5G) : ใช้ค้นหาสัญญาณ Wi-Fi 5GHz ที่อยู่รอบๆ บริเวณที่ใช้งาน
  • กดปุ่ม Refresh เมื่อต้องการค้นหาอีกครั้ง

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก