การตั้งค่า DDNS บน Skyworth GN542VF

 1. พิมพ์ 192.168.1.1 แล้วกด Enter โดย User = admin / Password = กรอกข้อมูลตามรูปที่แสดงด้านล่าง จากนั้นกดปุ่ม Login
 2. จะเข้าสู่หน้าจอ Status เลือกไปที่ Application > DDNS ทำการตั้งค่าดังนี้
  • Enable ใส่เครื่องหมายถูก
  • Provider เลือกผู้ให้บริการที่สมัครไว้
  • Server ใช้ค่าเดิมไม่ต้องแก้
  • Port เป็นค่าว่าง
  • Interface เลือก 1_TR069_INTERNET_R_VID_100
  • Domain Name ใส่ชื่อ Domain หรือ Host ที่ลูกค้าตั้งไว้กับผู้ให้บริการ
  • Username และ Password ใส่ Username และ Password ที่ลูกค้าลงทะเบียนไว้กับผู้ให้บริการ
  • กดปุ่ม Add จากนั้นจะมีตารางข้อมูลที่ตั้งค่าไว้แสดงขึ้นมา

เนื้อหานี้มีประโยชน์หรือไม่ กดที่ดาวเพื่อให้คะแนนความพอใจค่ะ

แย่มาก ดีมาก